Örebro län hårt drabbat av cykelstölder – näst flest i landet

Av på 14 april, 2021
Arkivbild.

Varannan cykelägare blir någon gång bestulen på cykeln, och förra året anmäldes fler stölder än något år sedan 2005. Örebro län är sedan tidigare hårt drabbat. Förra året anmäldes fler cykelstölder än de flesta andra län.

Det visar försäkringsbolaget Ifs kartläggning av nya siffror från Brå.

Under hela 2020 anmäldes totalt 3 417 cyklar stulna i Örebro län. Det motsvarar 112 fall per 10 000 invånare och är ungefär samma nivå som året innan.

I år redovisar Brottsförebyggande rådet, Brå, för första gången elcyklar separat. I Örebro län anmäldes 452 elcyklar stulna. Med andra ord var ungefär en av åtta stulna cyklar en elcykel.

– När det gäller elcyklar är det viktigt att ta med sig batteriet när man lämnar cykeln. Stöld av elcyklarnas batterier blir allt vanligare. Utan batteri är cykeln inte lika stöldbegärlig, säger Josefin Hamilton, ansvarig för skadeförebyggande verksamhet på If.

I hela landet anmäldes 77 207 cyklar stulna under förra året. Det motsvarar 74 per 10 000 invånare och är ett högre antal stölder sett till befolkningen än något år sedan 2005.

Örebro toppar i länet

Det finns stora skillnader bland kommunerna inom länet. Örebro är värst utsatt. Förra året anmäldes 176 stölder per 10 000 invånare. Det är nästan 28 gånger så många som Ljusnarsberg.

Jämfört med andra län är Örebro län hårt drabbat av cykeltjuvar om vi tar antalet invånare i beaktande, vilket nedanstående graf illustrerar. Uppsala var det län där det anmäldes flest stölder per capita under 2020.

Västernorrlands län hade minst. Den finns markanta skillnader mellan länen: antalet anmälda cykelstölder per invånare är mer än fyra gånger så stort i Uppsala som i Västernorrland.

Risken att bli av med cykeln är lägst om man bor på landsbygden, medan störst antal stölder per invånare sker i mellanstora städer, och inte minst i studentstäder. Örebro kommun var år 2020 den kommun som hade flest cykelstölder per capita (176 per 10 000 invånare).

Varannan har blivit av med cykeln

Drygt varannan cykelägare (54 procent) har någon gång blivit bestulen på en cykel. Det visar en ny undersökning genomförd av Syno International på uppdrag av Försäkringsbolaget If. Sju procent svarar att det skett inom det senaste året.

Och detta påverkar vårt beteende. En av fyra har avstått från att köpa en ny cykel på grund av stöldrisken.

– Det är en tråkig upplevelse att komma ut och upptäcka att cykeln är stulen. Att låsa cykeln är ett sätt att undvika stöld. Använd ett ordentligt lås, inte bara det som sitter monterat på cykeln. Se till att låsa fast den i ett fast objekt så att den inte går att lyfta upp i bakhjulet och leda den till en annan plats – cykeltjuven gör gärna det för att i lugn och ro kunna fixa med bakhjulslåset. Förvara cykeln på en säker plats, ha den gärna inlåst över natten om det finns möjlighet. Tänk även på att Id-märka cykeln så att den går att identifiera och anteckna ramnumret, säger Josefin Hamilton.

Ett bra lås – godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen SSF – är det viktigaste skyddet mot cykelstöld. För att du ska kunna få full ersättning från hemförsäkringen om din cykel stjäls ska den vara låst, tillägger hon. Här kan du läsa mer om cykling och hur försäkringen gäller.

Tydligt säsongsmönster

Cykelstölder följer de varmare årstiderna: anmälningar ökar i april och håller i sig fram till september-oktober.

Så även i Örebro län. Ifjol peakade antalet cykelstölder i augusti då det kom in 426 anmälningar, vilket kan jämföras med februari då det bara gjordes 195 anmälningar.

Antal anmälda cykelstölder i kommunerna i Örebro län

Kommun Anmälda cykelstölder (2020) Varav elcyklar Per 10 000 inv Utveckling
Askersund 21 2 18 +13
Degerfors 49 5 51 +19
Hallsberg 66 6 41 +4
Hällefors 19 28 +3
Karlskoga 166 13 55 +15
Kumla 203 24 93 +100
Laxå 10 1 18 +6
Lekeberg 9 1 11 +6
Lindesberg 75 12 32 −49
Ljusnarsberg 3 6 −7
Nora 37 6 35 +10
Örebro 2 759 382 176 +74

Ifs tips för att minska risken att cykeln blir stulen:

  • Lås din cykel med ett godkänt U-lås eller bygellås som komplement till cykelns fast monterade bakhjulslås (som också ska vara godkänt).
  • Sätt fast låset så att det låser fast både framhjul och ram vid ett fast förankrat föremål.
  • Se till att föremålet du låser fast cykeln i inte kan lyftas eller enkelt manipuleras, till exempel ett staket som kan sparkas omkull eller en trafikskylt som är kort.
  • Parkera helst inte cykeln på undanskymda platser. Ställ cykeln om möjligt där många människor är i rörelse.
  • Låt inte cykeln stå ute över natten. Har du tillgång till låst cykelförråd eller eget garage – ställ in cykeln på kvällen.
  • Ta alltid med batteriet till elcykeln, lämna det aldrig vid cykeln.
  • Om möjligt, ta av sadeln. Det gör cykeln obrukbar för tjuven.
  • Klistra över eller dölj märket om cykeln är dyr.
  • Id-märk cykeln så att den går att identifiera. Stöldmärk cykeln, anteckna ramnumret och förvara det på en säker plats. Läs mer om MärkDNA.

Metod

Den här nyheten bygger på preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet över antalet anmälda cykelstöder. Både elcyklar och vanliga cyklar ingår (Brott mot brottsbalken > Kap 8 Stöld, rån > Tillgrepp av icke motordrivet fortskaffningsmedel > Cykel).

Vid jämförelser mellan län och kommuner har vi räknat på antalet anmälda brott i förhållande till antalet invånare i kommunen/länet.

Brå presenterar inte själva statistik på länsnivå. För att ändå få en bild av situationen i alla län har vi summerat antalet anmälningar i länets kommuner. Det innebär att anmälningar, där det inte bokförts någon kommun, saknas i den här sammanställningen.

Panelundersökningen genomfördes av Syno International och besvarades av 1 007 respondenter från ett flertal onlinepaneler 26-28 mars 2021. Respondenterna som ingick i undersökningen hade en jämn fördelning mellan kön, ålder och geografisk hemort. Syno International har 55 anställda på 12 kontor världen över som samlar in och hanterar data kring konsumenter för ledande företag och organisationer.

Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: If

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in