Örebro län noterar i juli den högsta arbetslösheten sedan mars 2013

By on 17 augusti, 2020
Arkivbild

Under juli månad rapporterade Örebro en total arbetslöshet på 9,7 procent. Det är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med samma tidpunkt i fjol. Även i Sverige stiger arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 14 668 av 151 216 invånare i åldern 16 till 64 år i Örebro län var inskrivna som arbetssökande (4 146 fler än i juli i fjol).

Det är 14:e månaden i följd som arbetslösheten stiger i Örebro. Sedan maj 2019 har arbetslösheten gått upp från 6,9 till 9,7 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den högsta sedan mars 2013.

Örebro är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går uppåt. Vi ser, i själva verket, just nu en uppgång i samtliga län. Störst är ökningen i Stockholm där arbetslösheten stiger med 2,9 procentenheter.

Örebro hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Sverige och nu växer klyftan (9,7 procent i länet, jämfört med 9,2 procent i hela riket). Gotland har den lägsta arbetslösheten i riket (6,6 procent), medan Södermanland har den högsta (11,7 procent). För att Örebro skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Gotland skulle 4 688 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i juli med 2,3 procentenheter jämfört med året innan och ligger nu på 9,2 procent. 286 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger betydligt
Arbetslösheten bland utlandsfödda var 27,1 procent i Örebro under juli månad, motsvarande 7 897 av 29 140 personer. Det är 3,1 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+1 663 om man räknar personer). Därmed stiger de utlandsföddas arbetslöshet för sjunde månaden i följd. Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda ökat från 25,2 till 27,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 17,4 procentenheter i Örebro. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+0,7 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Örebro som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslösheten ökar betydligt
Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+4,9 procentenheter). I juli var 14,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 2 571 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 916 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Örebro stigit elva månader i följd (upp från 9,6 procent i augusti 2019 till 14,2 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den högsta sedan februari 2016.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Örebro högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 0,8 procentenheter.

TOTAL ARBETSLÖSHET I ÖREBRO LÄN
Kommun Arbetslöshet i juli Förändring (12 mån)
Askersund 5,6 % +0,9 % 
Degerfors 9,1 % +2,7 % 
Hallsberg 9,6 % +2,1 % 
Hällefors 13,5 % +3,2 % 
Karlskoga 9,1 % +2,0 % 
Kumla 7,3 % +1,9 % 
Laxå 8,7 % 0,0 % 
Lekeberg 5,5 % +1,9 % 
Lindesberg 10,1 % +2,8 % 
Ljusnarsberg 12,4 % +3,5 % 
Nora 9,3 % +2,6 % 
Örebro 10,5 % +2,7 % 

 

ARBETSLÖSHET BLAND UTLANDSFÖDDA I ÖREBRO LÄN
Kommun Arbetslöshet i juli Förändring (12 mån)
Askersund 26,3 % −1,1 % 
Degerfors 28,3 % +1,7 % 
Hallsberg 26,7 % +1,5 % 
Hällefors 38,0 % +2,5 % 
Karlskoga 27,5 % +2,1 % 
Kumla 21,5 % +2,7 % 
Laxå 28,5 % −2,3 % 
Lekeberg 23,3 % +0,2 % 
Lindesberg 27,7 % +0,9 % 
Ljusnarsberg 29,7 % +0,9 % 
Nora 30,5 % +3,2 % 
Örebro 26,9 % +4,0 % 

 

ARBETSLÖSHET BLAND 18–24-ÅRINGAR I ÖREBRO LÄN
Kommun Arbetslöshet i juli Förändring (12 mån)
Askersund 8,7 % +1,6 % 
Degerfors 16,3 % +9,8 % 
Hallsberg 14,1 % +3,4 % 
Hällefors 15,8 % +5,0 % 
Karlskoga 14,2 % +4,9 % 
Kumla 13,5 % +3,5 % 
Laxå 13,2 % −0,9 % 
Lekeberg 13,4 % +5,2 % 
Lindesberg 16,8 % +7,4 % 
Ljusnarsberg 18,8 % +6,8 % 
Nora 15,5 % +5,8 % 
Örebro 14,0 % +4,8 % 

Samtliga siffror kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Källa: Newsworthy

You must be logged in to post a comment Login