Örebro län på åttonde plats när det gäller ekologiskt

By on 4 juli, 2024
Arkivbild

Örebro län hamnar på åttonde plats i KRAVs ekorankning i år, sett till både djur och jordbruksmark. Under 2023 var 26 procent av djuren i Örebro län ekologiskt hållna, och 19 procent av jordbruksmarken användes för ekologisk odling och bete.

Det visar statistik från Jordbruksverket som KRAV har sammanställt.

— I ekologiska jordbruk arbetar man extra mycket för att djuren ska ha det bra och för att gynna biologisk mångfald. Alla bönder i Örebro län som ställer om till ekologiskt bidrar till detta, säger Kjell Sjödahl Svensson, expert på klimat samt regel- och kvalitetsansvarig på KRAV.

I KRAVs samlade ekorankning, där både djur och jordbruk ingår, hamnar Örebro län på en åttonde plats. 26 procent av djuren i länet var ekologiskt hållna 2023 och 19procent av jordbruksmarken användes för ekologisk odling och bete.

KRAV-certifierade gårdar stod för 77 procent av den ekologiska djurhållningen, och för 77 procent av den ekologiskt brukade jordbruksmarken i länet.

— På KRAV-certifierade gårdar får djuren leva ett så naturligt djurliv som möjligt. KRAV har ett beteslöfte som innebär att alla djur får vara utomhus mycket och beta. Dessutom stärker ekologiska metoder jordbrukets motståndskraft mot klimatförändringar, säger Kjell Sjödahl Svensson.

Ekologiska metoder är grunden för en hållbar livsmedelsproduktion. Det innebär bland annat att odling av spannmål, grönsaker, frukt och bär sker utan naturfrämmande bekämpningsmedel och utan konstgödsel. KRAV-certifieringen går längre än EU:s ekologiska regler kräver, och har extra tuffa krav som bidrar till biologisk mångfald, god djurvälfärd, mindre klimatpåverkan och bättre arbetsvillkor för dem som arbetar med att producera KRAV-märkta varor.

— När boende i Örebro län väljer KRAV-märkta varor bidrar de till att minska spridningen av bekämpningsmedel och till att öka den biologiska mångfalden, säger Kjell Sjödahl Svensson.

KRAVs ekogranskning

Län

Andel ekologisk jordbruksmark (%)

Rankning jordbruksmark

Andel ekologisk djurhållning (%)

Rankning djurhållning

Samlad placering i ekorankningen

Värmland

32

2

36

1

1

Gävleborg

30

3

32

2

2

Jämtland

36

1

27

5

3

Dalarna

27

4

28

4

4

Södermanland

21

7

29

3

5

Västra Götaland

24

6

27

5

6

Östergötland

25

5

26

7

7

Örebro län

19

10

26

7

8

Västmanland

18

12

26

7

9

Gotland

21

7

17

13

10

Jönköpings län

21

7

16

14

11

Uppsala län

18

12

24

10

12

Västernorrland

19

10

20

12

12

Stockholms län

16

14

24

10

14

Kronoberg

16

14

13

16

15

Halland

13

16

15

15

16

Västerbotten

11

17

11

17

17

Skåne

8

19

11

17

18

Kalmar län

10

18

9

19

19

Blekinge 

8

19

6

20

20

Norrbotten

8

19

6

20

20

Riket

18

20

I KRAVs samlade ekorankning har en sammanslagning gjorts av länens rankning när det gäller ekologisk jordbruksmark (åkermark och betesmark) och ekologisk djurhållning (nötkreatur och får). Sammanslagningen ger en samlad placering i KRAVs ekorankning. Statistiken kommer från Jordbruksverket.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Krav

You must be logged in to post a comment Login