Örebro län på sjätte plats inom kreativa näringar.

By on 30 maj, 2013

Musikproducenten Niclas Molinder är ett av många exempel som bidrar till att Örebro län ligger på sjätte plats i Stockholm-Mälarregionen när det gäller kreativa näringar – en sektor på stark framåtmarsch och där Sverige är Europaledande. Det visar en ny rapport från Mälardalsrådet som i dag presenteras på Mälartinget inför 250 politiker, tjänstemän och företagare.

– Kreativa näringar har en viktig funktion att fylla för att ett företags produkter eller tjänster ska synas i dag, när det ofta krävs en ”story” eller en genomtänkt design, säger Heidi Trakowski, Mälardalsrådets projektledare för Kreativa Näringar.

Mälartinget, som i år äger rum i Uppsala, bl.a. med kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth på talarlistan, diskuterar hur kreativa näringar ytterligare kan förstärka Stockholm-Mälarregionens attraktions- och konkurrenskraft – och Mälardalsrådets nya rapport visar att Stockholm-Mälarregionen dominerar i såväl Sverige som i Europa när det gäller antal anställda i den kulturella och kreativa sektorn.

I en jämförelse mellan regionens alla kommuner hamnar Örebro på sjätte plats när antalet anställda och omsättning för den kulturella och kreativa sektorn i regionen jämförs.

Kulturella och kreativa sektorn utgörs av företag, organisationer och personer där kultur, kreativitet och ofta teknik är bärande inslag. Här finns arkitekt- och designbyråer, kulturföretag, medieföretag, musikproducenter, programvaru- och datorspelsproducenter och reklambyråer.

I Örebro återfinns bland andra Niclas Molinder, musikproducent och entreprenör som skriver och producerar låtar för världsartister från sin bas i Örebro. Han har samarbetat med jätteföretag som Disney och Mattel och har nu även filial i Los Angeles. I såväl Örebro län som stad återfinns ungefär vart tionde företag i den kulturella och kreativa sektorn. I Örebro kommun finns drygt 1 500 företag och 2 200 anställda. Att skillnaden inte är större mellan företag och anställda kan bland annat förklaras av den höga andelen egenföretag.

Rapporten pekar också på ett samspel mellan olika län och mellan stad och landsbygd. Många talanger och entreprenörer kommer från en mindre stad, men hittar en större stad att verka ifrån. För rena kreatörer är också landsbygd eller mindre städer platsen för själva skapandet, medan handeln eller uppdragen finns i den större staden. Det är därför viktigt att ta ett helhetsgrepp kring dessa frågor.

Mälardalsrådets arbete med den kulturella och kreativa sektorn startade förra året och kommer fortsätta framöver.

– Tre saker är särskilt viktiga framåt; för det första att främja samspel mellan kultur- och näringslivsperspektiv, för det andra att samarbeta som region – men också att samverka för att underlätta för företagens internationalisering, och för det tredje att arbeta brett med regionens attraktionskraft, säger Heidi Trakowski.

Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login