Örebro län rapporterar flest nya coronafall i landet

Av på 24 april, 2022

Fler nya inläggningar på iva jämfört med veckan innan, färre nya bekräftade fall och färre tester. Här är de senaste coronasiffrorna för Örebro län från Folkhälsomyndigheten, till och med vecka 15.

Sedan allmänheten slutat testas för pågående coronainfektion är det svårare att följa smittspridningen utifrån enbart bekräftade fall. För att få en bild av läget tittar Folkhälsomyndigheten bland annat på beläggningen på sjukhus och andelen bekräftade fall bland de som ändå testas – i första hand i äldre- och sjukvård.

Under förra veckan minskade antalet nyinlagda covidpatienter på intensivvårdsavdelning och en mindre andel av proven var positiva i riket som helhet.

Totalt bekräftades 3 083 fall i Sverige förra veckan, jämfört med 4 096 veckan innan– men då har testningen också minskat med en femtedel.

Fler inlagda på iva förra veckan i Örebro län

I Örebro län rapporterades två nyinlagda covidpatienter på intensivvårdsavdelning förra veckan. Det är en fler än veckan dessförinnan. Som mest gjordes det 14 nyinläggningar under en vecka i Örebro län, i april 2021.

Inga nya dödsfall rapporterade i Örebro län

Under förra veckan rapporterades inga nya dödsfall, det senaste registrerades veckan innan dess. Här finns det en fördröjning i rapporteringen och det kan ha inträffat dödsfall som ännu inte finns med i statistiken. Folkhälsomyndigheten räknar antalet personer med laboratoriebekräftad covid-19 som avlidit inom 30 dagar från diagnosen. Det betyder att covid inte behöver vara dödsorsaken.

Den dödligaste veckan under pandemin, i maj 2020, avled 22 personer i länet. Sedan en stor del av befolkningen fått vaccinskydd har dödligheten i corona minskat sett till riket i stort.

Färre testades i Örebro län

Förra veckan genomfördes 783 PCR-tester i Örebro län. Det är 187 färre än veckan innan. Sedan den 9 februari uppmanas inte längre den breda allmänheten att testa sig vid symtom. Jämfört med toppveckan i januari testades en trettio­fjärdedel så många förra veckan i Örebro län.

Av de 783 testerna var 29 procent positiva, vilket är en ökning jämfört med förra veckan. Det är den högsta andelen i landet.

Flest fall hittades i Örebro län

Förra veckan registrerades 224 fall i Örebro län, vilket är 118 färre än veckan innan. Värt att minnas är att antalet provtagningar samtidigt minskat. Det går inte att jämföra antalet nya fall med tiden då alla skulle testa vid minsta symtom.

I Örebro län hittades sju fall per 10 000 invånare förra veckan. Det den högsta siffrorna i landet. Flest nya fall i länet hittades i Lekeberg, där 15 fall (18 per 10 000 invånare) registrerades.

Nya bekräftade fall per kommun i Örebro län under vecka 15
.
Kommun   Nya fall (senaste 7 dagar) Föregående 7 dagar Per 10 000 inv.
Lekeberg   15 12 18
Nora   10 11 9
Örebro   137 204 9
Karlskoga   19 34 6
Kumla   14 14 6
Lindesberg   9 23 4
Askersund   3 5 3
Degerfors   2 13 2
Hallsberg   3 11 2
Ljusnarsberg   1 1 2
Hällefors   1 5 1
Laxå   0 4 0

Örebro län är som sagt den region där flest nya fall hittades under förra veckan, med sju fall per 10 000 invånare. Näst högst incidens hade Dalarna, sex fall per 10 000 invånare.

På kommunnivå ligger Lekeberg också i topp när det gäller fall per invånare.

Kommuner med flest fall per 10 000 invånare i riket under vecka 15
.
Kommun   Nya fall (senaste 7 dagar) Föregående 7 dagar Per 10 000 inv.
Lekeberg   15 12 18
Hagfors   14 13 12
Åsele   3 1 11
Filipstad   11 14 10
Markaryd   10 7 10
Mellerud   9 2 10
Högsby   5 1 9
Nora   10 11 9
Orsa   6 6 9
Örebro   137 204 9
Fagersta   10 6 8
Falun   50 60 8
Nordmaling   6 3 8
Oxelösund   10 6 8
Årjäng   8 12 8

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod
Data per kommun och län kommer från Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.
För storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö har siffror för varje stadsdel slagits ihop.
När det gäller statistiken över dödsfall visar antalet personer med laboratoriebekräftad covid-19 som avlidit, oavsett dödsorsak, och är rapporterade som avlidna i databasen SmiNet. Dödsfallen har antingen rapporterats avlidna av behandlande läkare eller avlidit enligt folkbokföringen inom 30 dagar efter en covid-19 diagnos. I ett begränsat antal fall kan det vara känt av Smittskyddsenheten att dödsorsaken inte varit relaterad till covid-19 och då tas dödsfallet bort ur statistiken.
Folkhälsomyndigheten hämtar sin statistik över nyinlagda på iva på från Svenska Intensivvårdsregistrets rapporteringsmodul SIRI. En del patienter flyttas mellan olika intensivvårdsavdelningar under tiden de vårdas och ger då upphov till mer än ett vårdtillfälle i statistiken.
Det finns en viss fördröjning i rapporteringen och intensivvårdade och avlidna fall förväntas en eftersläpning uppemot två veckor.
Antalet tester rapporteras varje vecka och är aktuell när den publiceras – men uppdateras inte i efterhand.
Antalet bekräftade fall gäller laboratoriebekräftade fall anmälda enligt smittskyddslagen till databasen SmiNet och redovisas enligt rapporteringsdatum, inklusive positiva prover tagna inom sentinelprovtagningen. Från den 1 januari 2022 redovisas fall med ny infektion för samma individ om det passerat sex månader från den tidigare anmälda infektionen. Tidigare har gränsen varit 12 månader.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in