Örebro län ska bli attraktivare för företag

Av på 17 februari, 2021
Arkivbild.

Örebro län är en bra plats både för den som vill starta ett nytt företag och för den som vill expandera en befintlig verksamhet. Men få saker är så bra att det inte kan förbättras och under det kommande året vill samarbetsorganet Business Region Örebro satsa på bland annat ökad service till näringslivet och stärkt marknadsföring av länet.

Inom ramen för Business Region Örebro, BRO, samverkar Region Örebro län med länets tolv kommuner i syfte att underlätta för de aktörer som vill etablera eller utveckla en verksamhet i närområdet.

– BRO är Örebroregionens samarbetsorgan när det gäller tillväxt- och näringslivsfrågor. Det är en gemensam plattform som vi använder oss av dels för att stärka nya och befintliga samarbeten mellan företag som vill växa, dels för att marknadsföra vår region, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd.

Sex prioriterade områden
Vid dagens sammanträde fattade ledamöterna i den regionala tillväxtnämnden beslut om BRO:s verksamhetsplan för 2021 och de pekade därmed ut riktningen för det kommande året.

– Vi har identifierat sex områden som extra viktiga i jakten på bästa möjliga näringslivs- och företagsklimat. Lyckas vi stärka dessa områden har vi vid årets slut förbättrat möjligheten för nya företag att etablera sig och för befintliga företag att växa, och i förlängningen ger det nya arbetstillfällen till glädje för hela länet, säger Irén Lejegren.

De sex prioriterade områdena är näringslivsservice, marknadsföring och kommunikation, attrahera talanger, investeringsfrämjande, expandera och behålla samt etablering/investering.

– Att ha en gemensam årsplan för tolv kommuner som har vitt skilda förutsättningar och erbjudanden är en utmaning, men det är också en styrka. Genom att se till varje kommuns enskilda förutsättningar kan vi föra fram olika erbjudanden som kompletterar varandra och som tillsammans bildar en helhet. Slutprodukten blir ett starkt och konkurrenskraftigt län, säger Irén Lejegren.

Ekonomi | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in