Örebro län tia gällande djur och jordbruk

By on 20 juli, 2021
Arkivbild

21 procent av djuren och 16 procent av jordbruksmarken i Örebro län uppfyller KRAVs kriterier för god djuromsorg och ett hållbart jordbruk. Det ger sammantaget Örebro län en tionde plats bland Sveriges 21 län i KRAVs hållbarhetsrankning för djurhållning och jordbruksmark.  

– Örebro län ligger kring snittet både när det gäller KRAV-certifierad djurhållning och åker- och betesmarker. På en KRAV-godkänd gård ställs mycket höga krav på god djuromsorg, samtidigt som klimatpåverkan är mindre och den biologiska mångfalden är större, säger Jonas Carlberg, affärsområdeschef för lantbruk på KRAV.

Under 2020 var 21 procent av kor och får i Örebro län KRAV-certifierade, enligt statistik från KRAV, vilket kan jämföras med 17 procent för hela landet. 16 procent av åker- och betesmarken i Örebro län brukades med KRAV-godkända metoder vilket är samma andel som i landet som helhet. Det placerar sammantaget Örebro län på tionde plats av Sveriges 21 län.

KRAV-certifierad odling innebär att råvarorna odlas ekologiskt utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Dessutom innebär certifieringen krav som går utöver ekologiskt, exempelvis när det gäller klimatpåverkan, djuromsorg och arbetsvillkor för de som producerar varorna. Bland annat finns långtgående krav på utevistelse för djuren. Sammantaget ger detta en mer hållbar och framtidssäkrad livsmedelsproduktion.

– KRAV-bönder tar ett särskilt stort ansvar för djurens välbefinnande och för en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion. Genom KRAV-certifieringen kan bönder och konsumenter tillsammans tackla globala hållbarhetsutmaningar, såsom klimatkrisen, minskad artrikedom och spridning av bekämningsmedel i naturen, säger Jonas Carlberg.

Tabell: KRAVs hållbarhetsrankning

 

Län

Total andel KRAV-godkänd jordbruksmark (%)

Rankning KRAV-godkänd jordbruksmark Total andel KRAV-godkända  nötkreatur och får (%) Rankning KRAV-godkänd djurhållning

Samlad rankning för jordbruks-mark och djurhållning

Värmland

27

1

30

1

1

Östergötland

23

2

24

5

2

Södermanland

20

7

28

2

3

Gävleborg

22

3

22

7

4

Västra Götaland

22

4

23

6

4

Uppsala län

18

8

27

3

6

Dalarna

20

6

22

8

7

Västmanland

18

10

24

4

7

Gotland

21

5

18

11

9

Örebro län

16

11

21

9

10

Jönköpings län

18

9

16

12

11

Stockholms län

14

13

20

10

12

Jämtland

15

12

15

13

13

Kronoberg

13

14

13

15

14

Västerbotten

9

17

13

14

15

Halland

11

16

12

16

16

Västernorrland

11

15

11

17

16

Skåne

8

18

10

18

18

Kalmar län

7

19

7

19

19

Blekinge 

7

20

6

21

20

Norrbotten

5

21

7

20

20

KRAV:s hållbarhetsrankning är en sammanslagning av rankning för jordbruksmark, som omfattar åkermark och betesmark, och rankning för djurhållning som omfattar nötkreatur och får. Länens placering i de två rankningarna slås ihop för att ge en samlad placering i KRAVs hållbarhetsrankning. Statistiken kommer från KRAV.

Fakta: KRAV-certifiering

KRAV-certifierade jordbruk är alltid ekologiska, vilket innebär att de inte får använda naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Det bidrar till ökad biologisk mångfald. Dessutom ställs krav på klimatarbete, god djurvälfärd och socialt ansvarstagande. Cirka 80 procent av den ekologiska odlingen är KRAV-certifierad.

Om KRAV:

KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel, och är Sveriges mest kända miljömärkning för mat. KRAV har särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV är en ekonomisk förening som ägs av 24 medlemsföretag och organisationer.

Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: KRAV

You must be logged in to post a comment Login