Örebro Läns Bildningsförbund skriver under demokrati-deklarationen

Av på 23 mars, 2021

Örebro Läns Bildningsförbund har skrivit under ”Deklarationen för en stark demokrati”. ”Våra medlemsorganisationer gör redan stor skillnad för demokratin i vårt län – men ökad samverkan med till exempel kommunerna skulle kunna göra att de når ut bredare och till nya grupper”, säger länsbildningskonsulent Cecilia Lönn Elgstrand.

Målet för folkbildningen är bland annat ökad bildning och att fler ska kunna vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Örebro Läns Bildningsförbund kommer att erbjuda en öppen föreläsning på temat Demokrati och folkbildning tisdag 20 april kl 13-15:

”Folkbildningen är en stark väktare och en viktig grundpelare i det demokratiska samhället. Vi ger människor möjligheten att vara aktiva, engagerade och få en ökad kunskap för att kunna påverka sin livssituation”, förklarar ÖLBF:s ordförande Katarina Hansson (bilden) som skrivit under deklarationen.

Örebro Läns Bildningsförbund fyllde 100 år 2020. Sedan start har organisation arbetat med demokratifrågor tillsammans alla medlemsorganisationer. Idag är det 11 studieförbund, sex folkhögskolor samt regionens biblioteksutvecklingsenhet och Amatörteatersamverkan i Örebro län som är medlemmar i bildningsförbundet

”Folkbildningen ökar engagemanget i lokalsamhället”
”Våra medlemsorganisationer arbetar varje dag med folkbildningens demokratiska tanke och idé. Folkbildningen och civilsamhället är viktig för att öka känslan av medbestämmande och engagemang i lokalsamhället”, skriver Örebro Läns Bildningsförbund i ett pressmeddelande.

Det är Kommittén Demokratin 100 år som tagit fram deklarationen som en del i arbetet med att etablera en nationell samling kring ”Vår demokrati – värd att värna varje dag”. Deklarationen syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin.

Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig att bidra till de mål som anges i deklarationen. Det handlar om att man tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

För att stärka demokratin ska aktörerna som ansluter sig till deklarationen: verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet, arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: LindeLultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in