Örebro läns museum 2021

Av på 12 januari, 2021

Vad kristallkulan säger om 2021 är fortfarande höljt i dunkel. En sak är säker – det kan bara bli bättre! Corona-pandemin kommer att påverka oss alla ett bra tag framöver. Länsmuseet kommer fortfarande att vara en levande mötesplats och erbjuda perspektiv med hjälp av kulturhistoria och konst.

Men vi måste hitta lite nya sätt att möta våra besökare på!

Under året kommer vi att fortsätta att möta våra besökare fysiskt i utställningarna på Örebro slott, men även på andra platser i länet genom vår uppsökande verksamhet. Våra digitala plattformar kommer att vara en viktig del i vårt publikarbete. Under sommarsäsongen fortsätter den lyckade satsningen från förra året på Siggebohyttans bergsmansgård med en mängd aktiviteter som går att göra utomhus.

Här är några av årets aktiviteter och huvudteman:

Hyttbyggartid
Ny utställning på Örebro slott om hyttbyggarboomen under högmedeltid. Vi bygger en klurig landskapsmodell som kommer kräva samarbete just för att berätta om bergslaget – hur de som brukade berget hade behov av att hjälpas åt.

Vi kommer också att arbeta med samma tema runt om i länet, till exempel genom miniutställningar. Det kommer också att tas fram ny kunskap om denna spännande tid i Bergslagens historia genom forskningsinsatser – sedimentprovtagning görs på fem platser i Noraskog, samt fotodokumentation av platser.

Landskapsobservatorium
Utifrån den europeiska landskapskonventionen har vi startat ett landskapsobservatorium, en plattform som, samlar kunskap om landskap och utgör ett forum för landskapsfrågor, tillsammans med civilsamhälle och myndigheter. Efter pandemin kommer fokus vara på dialog och publika arrangemang i samverkan med olika intressenteter. Geografiskt arbetar vi inledningsvis i Glanshammar. 

Digitala satsningar
Olika insatser för att erbjuda digital pedagogik/visningar i utställningar och kulturmiljöer planeras. Vi har en pågående ´satsning kring magasins- och samlingsarbete vilket vi också vill berätta mer om digitalt under året.

Planering inför inflytt i länsmuseibyggnaden 2024
Som ett led i att staka ut riktningen inför nyinvigningen av museibyggnaden på Engelbrektsgatan 3 ska ett estetiskt program arbetas fram. Parallellt pågår arbetet med koncept för nya utställningar.

Kulturell hållbarhet
Länsmuseet arbetar sedan några år tillbaka med begreppet kulturell hållbarhet. I pedagogisk verksamhet, utställningar och böcker vill vi lyfta människors möjligheter att påverka framtidsutvecklingen. Vi använder det förflutna som perspektiv och ögonöppnare.

  • Det pedagogiska spelet ”Sensationella gravfynd från plaståldern – en framtidsexpedition”  handlar om våra möjligheter att påverka utvecklingen och leva i samspel med de planetära gränserna. Det är mobilt och  reser runt i länet i en egen specialbygd museitrailer som ska turnera utställningar och pedagogik runt om i länet.
  • En bok – Möjligheternas spegel, sinnenas begär. Utställningen med samma namn invigdes 2019 och handlar om tiden när begären väcktes – konsumtionsrevolutionen inleddes – det tidiga 1800-talet. I boken utvecklas och fördjupas tematiken.

Hållbar slöjd
Museets slöjdkonsulentverksamhet har hållbarhet som paraply – slöjd är ett kunskapsområde som är resurssnålt, tar material som är nära och ger produkter som lever länge och som lämnar minimala spår i vår miljö. Tillsammans med flera län i Mellansverige anordnas en digital temavecka;  Slöjd Håller-veckan. Lin är en växt som ger textila fibrer och kan odlas utan bekämpningsmedel – under året startar projektet 1 kvadratmeter lin.

På grund av pandemin håller alla länsmuseets utställningar och anläggningar stängt under våren, förhoppningen är att vi ska kunna öppna som vanligt senast till sommaren.

Kultur | Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa: Örebro läns museum

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in