Örebro läns museum april 2021

Av på 6 april, 2021
Foto: ÖLM/Per Torgén

Den 18 mars föll domslutet i ärendet Järle kvarndamm. Mark och miljödomstolen har gått på Naturvårdsverkets linje och tillåter att dammen får rivas. Länsmuseet har tillsammans med hembygdsrörelsen i många år engagerat sig i frågan mot rivningen av dammen, uttalat sig media ett flertal gånger och har även nära kontakter med det lokala nätverket som kämpar för dammens bevarande. Länsmuseet menar att dammen är en del av en helhet där intilliggande bro, kvarn och andra byggnader utgör delarna helheten är det omkringliggande kulturlandskapet. Att alla delar bevaras är viktigt för landskapsperspektivet som behövs för att berätta bergslagens och järnets historia, en viktig faktor för formeringen av Sverige som rike. Länsmuseichef Birgitta Johansen berättar att nästa steg är att överväga en  överklagan i målet.

Bergslagen i fokus på många sätt

I sommar invigs utställningen Boom i bergslagen på Örebro slott. Den handlar om gruvor och hyttor, bergsmän och makt under medeltiden. Genom en interaktiv modell över järnbrukarland kommer besökaren själv att kunna agera och hantera olika moment för att få maskineriet att fungera. 
Utställningen är en del av ett större tema Hyttbyggartid som museet kommer att arbeta med under flera år framöver. Historien om bergslagen är i grund och botten en berättelse om innovation och kunskap. Historisk kunskap och ett historiskt medvetande kanske kan bidra till positiv identitet, mentalitet och framtidstro. Temat har sitt avstamp i den tidiga bergslagshistorien men innehållet i kommande aktiviteter vill också spegla  frågor som är viktiga i dagens bergslagskommuner och engagera till samtal och medskapande. Redan under sommaren kommer tillfälliga enklare utställningar produceras tänkta att placeras på ett par olika platser runtom i Nora och Lindesbergs kommuner. 

Succén med metallsökarevent fortsätter!

Örebro läns museum, Sveriges Metallsökarförening och Föreningen Glanshammars Sockenmagasin anordnar återigen en publik metallsökning. Den 9-11 april bjuds besökare in att tillsammans med arkeologer och ideella metallsökarentusiaster undersöka vilka metallföremål som finns i ploglagret vid Husby utanför Glanshammar. Inför motorvägsbygget på 1990-talet grävde man på platsen och arkeologerna fann då spåren efter en kungsgård från järnåldern. Redan då gjordes en del intressanta fynd och därför är det en plats väl värd att återvända till. Läs mer om eventet här. 

Planer för sommaren på Siggebohyttan

Den lyckade satsningen på Siggebohyttans bergsmansgård som startade förra året fortsätter, med dagligt öppethållande och en egen historisk vandringsled. Nyheter sommaren 2021 är en guide-app som kommer att tillgängliggöra fler berättelser och mer spännande historia runt gården och på vandringsleden. Dessutom uppmärksammas i år att konstnären Karl Axel Person skulle ha fyllt 100 år. Naturen runt SIggebohyttan och Usken inspirerade honom till de spektakulära målningarna med djur och fantasilandskap som är en viktig del av hans konstnärskap. Utbudet i caféet kommer att berikas med fler lokala matprodukter. 

När öppnar vi igen?

Sommarsäsongen på länsmuseet startar den 12 juni, då både utställningarna på Örebro slott öppnar samtidigt som Siggebohyttans bergsmansgård och Arbetarmuseet Gråbo i Karlskoga. Vi fortsätter att hålla stängt i våra utställningar på Örebro slott fram till dess och hoppas att smittläget då har förbättrats.

Kultur | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Örebro läns museum

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in