Örebro läns museum firar kulturarvsdagen i Glanshammar

Av på 6 september, 2021
Interiör från Glanshammars kyrka under renoveringen. Fotograf: Birgitta Elfström

Runt om i hela Sverige firas Kulturarvsdagen den 9 – 12 september. I Örebro län är det länsmuseets Landskapsobservatorium som står som värd för programmet, som ägnas helt och hållet åt Glanshammarsbygden.  

Området runt Glanshammar, från Ödeby i norr till Skävesund vid Hjälmarstranden, är en trakt med fascinerande kulturmiljö och rik på förhistoriska spår. Museets landskapsobservatorium är ett projekt för att bygga upp kunskap och engagemang om och för landskapet, så som det uppfattas av människorna som bor och vistas där. Kulturmiljö är inte något konstigt, det finns överallt, runt omkring oss. Med en bra berättare kan en vägstump, en klump rostigt järn, en färgflaga, en hamlad björk eller en gråsten få magiska egenskaper. Vi vill lyfta fram det välbekanta med hjälp av nya möten, berätta om det som inte syns för ögat, ge vardagen ett historiskt djup. Därför passar det övergripande temat för årets Kulturarvsdag, ”Kulturarv för alla” in särskilt bra.

Forntida fynd med metallsökare

Lördagen den 11 september föreläser arkeolog Martin Rundkvist om arkeologiska undersökningar som gjorts tillsammans med Sveriges metallsökarförening vid Hassle och Husby. 

Hassle är berömt för sitt stora offerfynd från slutet av bronsåldern. Undersökningar i oktober 2020 avslöjade i stället en rik stormannagård från tiden 450-1000. Internationell djurornamentik och spår av smycketillverkning talar för att makthavare bodde här i flera hundra år. De verkar ha varit helt ovetande om de gamla bronsåldersföremålen i ån intill husen som gjort Hassle berömt i vår tid.

När motorvägen förbi Glanshammar skulle byggas på 1990-talet gjordes arkeologiska undersökningar vid Husby. Man påträffade då en annan stormannagård från 500-talet e.Kr., även här med smycketillverkning. Nya fynd från april 2021 kompletterar bilden och berättar mer om platsen, särskilt under vikingatiden.

Konservator Gábor Pasztor visar målningarna i Glanshammars kyrka

Före fotografier och Instagram var uppfunna var målningarna i kyrkan kanske de enda bilder människorna såg. Söndag efter söndag satt man och drömde sig bort med bilder på änglar och fantasidjur, fjärran länder och slingrande växter.

Glanshammars kyrka är rik på bilder och de flesta är målade år 1589 av en Närkemålare. Söndagen den 12 september visar målerikonservator Gábor Pasztor bilderna och berättar hur han arbetade med dem när de skulle renoveras och rengöras. 

Programmet
Nya fynd i Hassle och husby – föreläsning med arkeolog Martin Rundkvist
Lördag 11 september kl 14.00
Plats: Glanshammars kyrka

Livet före Instagram – målningarna i Glanshammars kyrka.
Söndag 12 september kl 14.00
Plats: Glanshammars kyrka

Kultur | Örebro län Glanshammar
Örebronyheter

Källa Örebro läns museum

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in