Örebro läns museum maj 2021

Av på 3 maj, 2021

Sommaren närmar sig och förberedelserna är i full gång för en späckad säsong på länsmuseet. Vi anpassar oss efter restriktionerna med anledning av pandemin och vill bidra till att begränsa smittspridningen i samhället. Ändå kan vi på ett säkert sätt öppna våra anläggningar Siggebohyttans bergsmansgård och Arbetarmuseet Gråbo den 12 juni som planerat. Samtidigt inviger vi den nya utställningen Boom i bergslagen på Örebro slott.

Film om Hyttbyggartid

Just nu pågår arbetet med utställningen Hyttbyggarboom som öppnar i juni på Örebro slott. Den är en del i ett större tema; Hyttbyggartid som museet kommer att arbeta med ett par år framåt. Finansiering från Allan Wetterholms stiftelse har gett museet möjlighet att fördjupa kunskapen om hyttbyggarexpansionen i Nora skogs bergslag från tiden 1250 och framåt genom att i samarbete med Umeå universitet genomföra sedimentprovtagningar. I den nygjorda filmen berättar vi mer om bakgrunden till projektet samt beskriver hur  provtagningen går till och hur man kan använda resultatet. 

Järleärendet  – domslutet om rivningen av dammen kan komma att överklagas

I mars kom domen från Mark-o miljödomstolen som ger Naturvårdsverket, alltså markägaren, rätt att riva dammen som är den centrala punkten för platsen. Naturvårdsverket menar bland annat att rivningen inte innebär påtaglig skada på kulturmiljön, men också att det blir bättre och lättare att förstå kulturmiljön när dammen är borta. Ärendet är överklagat till Mark-och miljööverdomstolen av flera parter som hoppas få prövningstillstånd.

Karl Axel Pehrson 100 år

Som tidigare berättats uppmärksammar vi att konstnären Karl Axel Pehrson skulle ha fyllt 100 år. Naturen runt Siggebohyttan och Usken inspirerade honom till de spektakulära målningarna med djur och fantasilandskap som är en viktig del av hans konstnärskap. På logen på Siggebohyttan kommer en vepautställning som handlar om hans konstnärskap att visas under sommaren. I samband med det kommer också konstkurser för barn och vuxna att erbjudas. 

Filmer spelades in på länsmuseet – Länsmuseerna berättar

Utbildningsradion har varit runt från norr till söder i hela Sverige för att filma föreläsningar från olika länsmuseer. Varje länsmuseum har valt ut berättelser som rör den egna regionen, företeelser, platser eller föremål. I april hade turen kommit till Örebro läns museum och flera ur personalen medverkade. Här är det hemslöjdskonsulent Lina Jatko som berättar om bonden Erik Jansson i Viby och om hans kläder från 1800-talets början som finns bevarade i museets samlingar. Andra filmer handlar till exempel om landskapsobservatoriet i Glanshammar och om hyttbyggartid i bergslagen.

Kultur | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Örebro läns museum

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in