Örebro läns museum mars 2021

Av på 1 mars, 2021

Vi drömmer om våren, men framförallt längtar vi till den framtid då vi kan möta våra besökare igen! I veckan har det varit sportlov i länet och varje år brukar det vara fullt av sportlovslediga barn och familjer på museet. För första gången sedan 1970-talet fick den populära bildjakten ställas in. I stället ordnade vi några digitala sportlovsaktiviteter med bildjakt på stan och en liten inspirerande konst-uppgift att göra hemma.

Man kommer ändå inte ifrån att det är de fysiska mötena som är viktigast. Och fastän nyöppningen av Engelbrektgatan 3 ligger många år framåt i tiden har vi ändå ägnat mycket tid och kraft på att visionera och drömma om mötet med besökarna som ska komma till oss då. Hur vill de ha sitt museum? Hur vill vi att de ska känna sig när de går in genom dörrarna när vi öppnar på nytt år 2024? Samtidigt planerar vi för och hoppas på att vi kan ta emot besökare som vanligt till sommaren på Örebro slott, på Siggebohyttans bergsmansgård och Arbetarmuseet Gråbo i Karlskoga. 

Hur kommer länsmuseet att se ut i framtiden?
I dagarna har vi blivit klara med det estetiska program som pekar ut hur vi vill att museibyggnaden i slottsparken ska se ut efter renoveringen. 

Programmet tar upp färger och former som kommer att finnas i det “nya” museet. Materialen och känslan är viktiga och inredningen kommer präglas av  äkta material och hantverk med förankring i länet. Vi har också jobbat med den rumsliga känslan, hur vi vill att husets ska upplevas och uppfattas av framtidens besökare. Viktiga aspekter är också att vi vill skapa både mentala och fysiska utrymmen för reflektion och  sänka trösklar för både gamla och nya besökare, både unga och gamla. 

Ordet berättande kommer också att vara vägledande när vi ska utforma och inreda länsmuseibyggnaden. Bakom det som är yta, intryck och design ska finnas berättelser om vårt län och människorna här.

Ny kunskap växer fra
Just nu arbetar många på museet med ett större projekt som kallas Hyttbyggartid. Det är brett och planeras omfatta Bergslagens tidiga historia, men också hur bergslagens nutida identitet hänger samman och kan påverkas av dess förflutna. 

Vi har börjat från början med att undersöka dateringen av tidiga hyttor runt sjöarna i Noraskogs bergslag. I februari var professor Richard Bindler och hans team från paleolimnoloigiska institutionen på Umeå universitet ute på ett uppdrag som vi på länsmuseet gett dem. Det bestod i att besöka fem platser runt sjön Vikern och Norasjön för att ta sjösedimentprov. Genom att göra olika analyser av proverna kan man se hur halter av pollen och luftpartiklar varierat under årtusendena. Och dessa kan i sin tur berätta om mänsklig påverkan såsom, odling, husdjurshållning, eldning och järnframställning. Syftet är att få en datering på spridningen av hyttorna i vattendragen i Noraskogs bergslag under medeltiden. I den nya utställningen som invigs den 12 juni på Örebro slott berättas mer om undersökningen.

Kultur | Lokalt
Örebronyheter

Källa: Örebro läns museum

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in