Örebro läns museum överklagar Mark- och miljödomstolens tillstånd

By on 7 maj, 2021

Örebro läns museum överklagar Mark- och miljödomstolens tillstånd till utrivning av Järlefallsdammen i Nora kommun.

I mars kom domen från Mark- och miljödomstolen som ger Naturvårdsverket rätt att riva dammen i Järle. Ärendet är överklagat till Mark-och miljööverdomstolen av flera parter som hoppas få prövningstillstånd. Länsmuseet är en av parterna som lämnar in överklagan till Mark- och miljööverdomstolen den 7 maj 2021.

Sveriges välstånd är byggt på den månghundraåriga järnhanteringen. Järle är en mycket viktig plats i berättelsen om detta. Det förstod staten för 45 år sedan, då reservatet bildades, nu är tongångarna andra. Järnhanteringens historia är hotad när Järlefallsdammens dämmande funktion får rivas ut. Kulturmiljöexpertis nonchaleras. Det har lett till ett felaktigt, och för Järlefallsdammen och järnhanteringen, ödesdigert domslut. Vi har engagerat oss i Järlefallsdammen för att föra fram historiska fakta och kunskap om kulturmiljön. Nu hoppas vi att denna högre instans ska vilja lyssna till båda sidor. Våra argument är:

  • En kvarn där mjöl malts kan självklart inte berätta järnhanteringens historia. Domstolen lyfter fram kvarnens bevarande och nämner inte järnhantering och nyttjande av vattenkraft.
  • Bevarandevärdet utplånas – en naturlig vattenspegel en bit uppströms och en rest av dammvallen visar lika lite som fritt rinnande vatten hur vattenkraft nyttjats vid järnhantering.
  • Samma regler om rätt till utrivning bör inte gälla för ägande i kommersiellt som i bevarandesyfte. Staten ska vara förebildlig.
  • Ekonomiska skäl är inte grund för utrivning av en skyddad damm. En majoritet av naturreservaten ska också skydda kulturmiljö. Har staten/Naturvårdsverket denna rätt behöver 5000 naturreservat revideras och nya kulturreservat bildas.
  • Naturreservatet behöver revideras i grunden om spåren från järnhanteringen får tas bort. Domstolen tillåter även stora ingrepp i den skyddade naturmiljön. Reservatet behöver revideras även i denna del.
  • Ska ingrepp i befintlig natur under benämningen återställning verkligen tillåtas i skyddade områden? Kan förstärkning av naturmiljövärden inom skyddade områden betraktas som bevarande?
  • Kulturen är undantagen i Lissabon-fördraget. För att kunna hantera när EU-rätt inom till exempel miljöområdet kommer i konflikt med områden där EU-rätt saknas finns inbyggda mekanismer.
  • Svensk naturvård vill övertillämpa EU-direktivet, men när intressen kolliderar är det medlemsstaten som ska göra undantag och avvägningar med vägledning av nationella lagar och inte skylla på EU.

Kultur | Länet
Örebronyheter

Källa: Örebro läns museum

You must be logged in to post a comment Login