Örebro släcker för klimatet.

Av på 13 mars, 2013

Den 23 mars kl. 20.30 är det dags igen för Earth Hour. Då släcker vi ljuset under en timmes tid och skickar en signal till världens beslutsfattare att uppmärksamma ett av de största hoten som vår planet ställts inför – den snabba globala uppvärmningen.

Earth Hour är inte en energisparkampanj, utan en manifestation med budskapet att världens ledare måste fortsätta anstränga sig för att rädda vår planet från klimathotet. Örebro kommun deltar i Earth Hour för sjätte gången. I år kommer belysningen att vara släckt på tre symboliskt viktiga byggnader: Slottet, Svampen och Rådhuset. Uppmaningar har gått ut till alla örebroare att delta.

Smartare mat – framgångsrikt för klimatet
Dessutom uppmärksammas Earth Hour i alla kommunala grundskolor och vissa förskolor fredagen innan, då eleverna bjuds på en grön texmexbuffé.

Matens klimatpåverkan har uppmärksammats allt mer på senare år och vi tar nu tillfället i akt att lyfta fram det framgångsrika arbete som bedrivs i skolköken kring smartare mat, säger kommunalrådet Lennart Bondesson (KD). Det handlar både om att minska matsvinnet och att förändra menyerna.

Åtgärder för att minska klimatbelastningen
Örebro kommuns arbete med klimatfrågan grundas i den klimatplan som antogs 2010, med mål om att minska klimatbelastningen med 40 procent per invånare perioden 20002020.

Vi genomför nu flera åtgärder för att nå målet, berättar Hanna Dufva, enhetschef på Kommunledningskontoret. Bland annat gör vi en stor satsning på vindkraft och skärpta energikrav när kommunen säljer mark. Ett annat exempel är den dialog med örebroarna som pågår kring trafiken i Örebro för att få fler att gå, cykla och åka kollektivt.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in