Örebro stadskärna träffar statssekreteraren för näringsdepartementet

By on 18 mars, 2021
Arkivbild.

I dag på förmiddagen träffar 28 stadskärnor näringsminister Ibrahim Baylans statssekreterare Emil Högberg för att lämna över det upprop som samlats in under den senaste månaden. Mötet hålls digitalt och stadskärnorna kommer att beskriva hur stöden som regeringen inrättat inte möter de behov som finns ute i landet.

-Vi är glada över att statssekreteraren tagit sig tid. Vi upplever att det finns ett stort glapp mellan den verklighet vi har ute i städerna – och de stöd som regeringen utformat. Branschorganisationer har uttalat sig om svårigheterna att som enskild företagare till exempel behöva navigera mellan flera olika myndigheter och stöd som inte ger dem möjlighet att täcka sina förluster. Det är krångligt, svårt och träffar inte rätt. Här måste regeringen tänka om för att bygga Sverige och städerna starka även efter Corona pandemin. Vi är motorn i en viktig del av tillväxten, ingen gynnas av att våra näringar i stadskärnan slås ut, säger Hanna Candell, VD för Helsingborg City.

Under mötet kommer städerna att presentera en lista med förslag på åtgärder som skulle göra situationen bättre för de tusentals näringsidkare inom handel, restauranger, kultur och annan besöksnäring som finns i våra stadskärnor runt om i Sverige.

-Förutom alla förlorade arbetstillfällen så kommer även fastighetsmarknaden att påverkas om många lokaler gapar tomma. I våra städer är fastighetsägarna tillsammans med kommunerna en stark motor i att utveckla staden till en plats där människor vill bo, verka och vistas och som dessutom lockar besökare från när och fjärran. Med en lägre fastighetsvärdering grundad på lägre hyresintäkter riskerar investeringarna till fortsatt platsutveckling att utebli och städerna förlorar på sikt sin attraktivitet. Därmed ges inte förutsättningar för att varken förbättra platsen för invånare eller vidareutveckla en av våra stora exportnäringar; turismen. Detta är inte en önskvärd framtid för någon part och det måste vi stävja, säger Pia Sandin, VD för Malmö Citysamverkan.

-Vi möts dagligen av medlemsföretag som drabbas hårt av de restriktioner som slår hårt mot stadskärnans aktörer samtidigt som vi ser kraftigt minskade besöksflöden. Nu hoppas vi på tydliga svar och en ökad förståelse hos regeringen efter dagens möte, säger Stina Storm Vd på City Örebro och även BID manager för Norrköpings stadskärna.

Lokalt
Örebronyheter

Källa: City Örebro

You must be logged in to post a comment Login