Örebro – Sveriges friluftskommun 2013.

Av på 19 april, 2013

Örebro kommun har blivit utsedd till Sveriges friluftskommun för andra året i rad. Utmärkelsen Sveriges friluftskommun delades ut av Naturvårdsverket och baseras på en undersökning där landets kommuner får svara på hur de arbetar med friluftsliv.

Kommunsstyrelsen beslöt 2010 att bilda 14 nya natur– och kulturreservat. Idag har 100 procent av örebroarna i tätorten ett naturreservat eller större naturområde inom 3 kilometer och 89 procent av örebroarna i tätorten har en park eller ett grönområde inom 300 meter.

Tillgänglighet och natur för alla
Örebro kommun arbetar strategiskt och långsiktigt med grön- och naturområden i den fysiska planeringen, i fritidssatsningar och i förvaltningen av natur– och parkmiljöer. Det är ett målmedvetet arbete för att skapa attraktiva miljöer i örebroarnas närhet.

– Det ska vara lätt för våra invånare att ta sig till grönområden. Tillgänglighet är vår ledstjärna, säger Björn Sundin, ordförande i programnämnd Samhällsbyggnad.

Ett av Örebro kommuns satsningar är ett mobilguidningsprojekt som delvis är finansierat av prispengarna från Sveriges friluftskommun 2012.

– Vi är mitt uppe i att utveckla mobilguidningsteknik med fokus på att göra information tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar. Vi har ”natur för alla” som målsättning, säger Carolina Hillerdal Ljungqvist, kommunekolog.

I mobilguidningsprojektet samarbetar Örebro kommun med bland andra Kommunala handikapprådet, skolor och barn- och ungdomshabiliteringen. Tillgänglighet och den fysiska miljön är prioriterad och det är även en naturlig utveckling att göra informationen tillgänglig.

Lokal delaktighet
Örebro kommun strävar efter lokal delaktighet och samverkar med föreningar och markägare av skötseln av natur– och friluftsområden. Många av friluftsbaden och motionsspåren sköts av lokala idrottsklubbar och andra föreningar.

– Med hjälp av lokala idrottsklubbar och andra typer av föreningar växer den lokala delaktigheten. Vi får lättare kontakt med lokalt boende vilket gör att risken för skadegörelse minskar. Just nu pågår ett intensivt arbete med att öka tillgängligheten på friluftsbad inför sommaren, säger Susann Pettersson, tillförordnad kultur– och fritidschef.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in