Örebro tar nya krafttag mot hemlöshet

Av på 8 oktober, 2013

Alla har rätt att ha någonstans att bo. Örebro ska bli bäst i Sverige på att motverka hemlöshet och utanförskap på bostadsmarknaden och har nu tagit ytterligare ett steg mot detta mål genom ett nytt samarbetsavtal mellan kommunen och lokala fastighetsägare om så kallade övergångsbostäder.

Media hälsas välkomna till undertecknandet av det nya samarbetsavtalet.

Tid: onsdag 9 oktober kl. 9
Plats: Representationsvåningen i Rådhuset, Stortorget i Örebro

– Vi har i kommunen ägnat mycket tid och resurser åt att utvärdera processerna kring bostadssociala frågor. Vi har nu tagit fram ett nytt samarbetsavtal med fastighetsägare i kommunen, vilket inkluderar samtliga grupper som har svårt att hävda sig på den öppna bostadsmarknaden. Samarbetet är viktigt eftersom kommunen är beroende av fastighetsägarnas engagemang för att kunna uppnå våra bostadspolitiska mål, säger kommunalråd Rasmus Persson (C).

– Kommunens fastighetsägare vill ta ett gemensamt ansvar i att utveckla staden och bostadsförsörjningen för örebroarna. Att Örebro utvecklas på ett positivt sätt är viktigt för oss. Då gäller att vi tar ansvar på de sätt vi kan, exempelvis genom att bidra med lägenheter och föra en kontinuerlig dialog med kommunen i frågor som är viktiga för medborgarna, säger Björn Åqvist, ordförande i Fastighetsägarna Örebro län, till vardags VD för fastighetsföretaget AB Carlsson & Åqvist.

– Utvecklingen av det här samarbetet är ett resultat av handlingsplanen ”Handslag för Örebro”, som handlar om att Örebrobostäder tillsammans med övriga fastighetsägare tillsammans tagit hand på åtta områden där vi vill göra skillnad för att utveckla vår stad. Örebro är därmed den första större kommunen i Sverige där fastighetsägare tar ett gemensamt ansvar för en väl fungerande bostads- och lokalhyresmarknad, säger Ulf Rohlén, VD för Örebrobostäder.

Om avtalet
Fastighetsägarna och Örebro kommun utvecklar samarbetet kring bostadssociala frågor.

– Det samarbetsavtal, som togs fram i en enklare form 2009, har nu utvecklats och inkluderar samtliga målgrupper som har svårt att hävda sig på den öppna bostadsmarknaden, säger Charlotta Karlsson-Andersson, förvaltningschef för Vuxenutbildning och arbetsmarknad.

Kommunens övergångsbostäder syftar till att introducera kommuninvånare, som av olika skäl är utestängda från den vanliga bostadsmarknaden, till ett eget boende. Detta avtal är avsett att användas i samband med att en fastighetsägare upplåter en hyreslägenhet till Örebro kommun, som i sin tur hyr ut lägenheten i andra hand till en sådan kommuninvånare som är i behov av en övergångsbostad.

Avtalet syftar till att bereda Örebro kommun möjlighet att uppfylla sitt ansvar att ordna boende för de grupper som omnämns i detta avtal samtidigt som fastighetsägarna som upplåter bostäder inom ramen för detta avtal ska garanteras en snabb och smidig hantering, ekonomisk trygghet, snabb avveckling och trivsel för övriga hyresgäster hos respektive fastighetsägare.

Med ”övergångsbostäder” avses bostäder som tillhandahålls av Örebro kommun inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet och övriga bostadssociala behov, exempelvis bostadssökande med ekonomiska och/eller sociala problem samt vissa funktionshinder.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in