Örebro Teater får affilierad forskare

By on 29 september, 2020

Den 1 oktober får Örebro Teater professor Sangeeta Bagga-Gupta som affilierad forskare till teaterns verksamhet. Sangeeta Bagga-Gupta är professor vid Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. Syftet med affilieringen är att kontinuerligt kunna belysa och beskriva olika aspekter av teaterns komplexa verksamhet i termer av akademisk kunskap.

Professor Bagga-Gupta har ett tvärvetenskapligt forskningsperspektiv, särskilt riktat mot kommunikation, kultur och mångfald. Hon har och har haft ett starkt engagemang i olika projekt på Örebro Teater genom projektet DoT som startades 2012. Hon har tillsammans med Petra Weckström, vd, även startat tankesmedjan DoIT (Delaktighets- och Inkluderings-Tankesmedjan) 2016. DoIT har sedan 2019 fått en tydlig internationell karaktär.

– Det är viktigt för en länsteater att ha nätverk som leder till utbyten mellan olika samhällssektorer. Vi har samarbetat under flera år och vill nu formalisera den unika samverkan vi byggt upp. Sangeetas förankring i såväl nationella som internationella tvärvetenskapliga och tvärsektoriella nätverk är betydelsefulla och jag ser att Örebro Teater med detta kan utvecklas som mötesplats och diskussionsarena för än fler, menar Petra Weckström, vd Örebro Teater.

Om Sangeeta Bagga-Gupta
Professor med en tvärvetenskaplig inriktning vid Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. Dessförinnan var hon professor inom ämnena Pedagogik och Genusvetenskap vid Örebro universitet och forskningsledare vid Habiliterings Forskningscentrum vid Region Örebro (tidigare Örebro Läns Landsting). Hon är en mångsidig och tvärvetenskapligt profilerad forskare och publicerar sig inom en rad olika områden i internationella sammanhang. Professor Bagga-Gupta har varit visiting professor vid Aligarh Muslim University i Norra Indien, och vid lärosäten i Italien. Hon har varit styrelsemedlem vid Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté, medlem i Internationella Engelska Skolans Advisory Board och har varit och är expertgranskare för forskning inom EU, Norska Vetenskapsrådet och Litauiska Vetenskapsrådet samt har ytterligare andra internationella uppdrag av olika slag. Hon etablerade under slutet av 1990-talet den tvärvetenskapliga och numera internationella nätverksbaserade forskningsmiljön CCD där frågor om kommunikation, kultur och mångfald behandlas, och är numera dess vetenskaplig ledare (www.ju.se/ccd).

Om DoIT (Delaktighets- och Inkluderings-Tankesmedjan)
Tankesmedjan DoIT (Delaktighet och Inkludering Tankesmedja) initierades i april 2016 av representanter från Örebro länsteater, forskningsmiljön CCD (Communication, Culture and Diversity) vid HLK, Jönköping University och Riksteatern. Sedan starten har möten och aktiviteter genomförts kontinuerligt, med syfte att kombinera nätverksskapande, konst, forskning och praktik. I DoIT möts olika samhällssektorer i en gemensam strävan efter att lära av varandra och att bidra till varandras verksamheter. Genom samtal och reflektion vill vi sätta fokus på utmaningar i samhället och diskutera olika perspektiv på delaktighet, inkludering och lärande även bortom traditionella kategorier som invandrare, kvinnor, klass och funktionshinder. Genom att mötas över olika sektorer vill DoIT överbrygga stuprörstänkande – i en strävan efter att skapa ett mer inkluderande samhälle för alla.

Arbetet inom DoIT leds av Sangeeta Bagga-Gupta och Petra Weckström. Höstens 2020 första workshops möte äger rum den 9 oktober. Mer information angående tema, höstens andra workshops och anmälningsförfarande finns vid www.ju.se/ccd/doit.

Lokalt
Örebronyheter

Källa: Örebro Teater

You must be logged in to post a comment Login