Örebro universitet investerar i virtuell medicinteknik.

Av på 19 februari, 2013

Örebro universitet har i sin strävan att bli den modernaste medicinutbildningen i Sverige investerat i tre visualiseringsbord från Sectra. Borden kommer att användas i flera av universitetets medicinska utbildningsprogram, där de ersätter eller kompletterar dissektion av kroppar. Att interagera med virtuella kroppar ger en ökad förståelse för kroppens anatomi och funktioner, variationen mellan individer samt bättre kunskap om mer ovanliga sjukdomsfall redan under utbildningen. Sammantaget kommer detta att kraftigt öka kvaliteten i den medicinska utbildningen.

– Vi har tagit ett beslut om att inte använda oss av kroppar för dissektion i vår anatomiundervisning, säger professor Torbjörn Anderson, bitr. programansvarig för läkarutbildningen vid Örebro universitet. Med Sectras visualiseringsbord kan vi förbättra vår medicinska utbildning. En av de stora fördelarna med Sectras teknik är, utöver att man får en bättre överblick över anatomin, att vi kan använda våra egna medicinska bilder, vilket gör att studenterna får mycket större möjligheter att se olika variationer av människans anatomi. Människor skiljer sig lika mycket åt på insidan som på utsidan.

Två av visualiseringsborden kommer att användas av studenter på Örebro universitet, dels på det traditionella universitetscampus dels på universitets nya campus på universitetssjukhuset, ”Campus USÖ”. Det tredje bordet kommer att placeras på Landstingets träningscenter (KTC). Läkarprogrammet har redan satt igång undervisningen på visualiseringsbordet och snart kommer andra program, till exempel sjuksköterskeutbildningen och röntgensjuksköterskeutbildningen att dra nytta av tekniken. Internutbildning av personal på landstinget är också ett prioriterat område.

– Vi har tagit initiativ till ett nationellt samarbetsnätverk för användare av den nya tekniken, som vi tror på sikt kommer att finnas på de flesta svenska universitet som bedriver läkarutbildning och olika vårdutbildningar, säger Torbjörn Andersson. Inom nätverket kommer vi att utbyta information och erfarenheter och också arrangera symposier och utbildningar för att visa möjligheterna med den nya tekniken.

Sectras visualiseringsbord, Sectra Visualization Table, är en stor pekskärm med ett bildvisningsprogram som gör det möjligt att interagera med tredimensionella bilder av människokroppen. 3D-bilderna tas med moderna datortomografi- eller magnetresonanskameror. Studenterna kan enkelt zooma in, rotera eller skära i den visualiserade kroppen utan att använda skalpell eller förstöra kroppen. Detta betyder att samma bilder kan användas om och om igen, samt att studenterna exempelvis kan studera olika sjukdomars inverkan på anatomi på ett sätt som inte tidigare varit möjligt i undervisningen. En unik funktion hos visualiseringsbordet är att varje universitet kan hämta och skapa egna undervisningsbilder från sin kliniska verksamhet utöver de förinstallerade undervisningsbilder som följer med bordet.

Sectras visualiseringsbord används även i undervisningen vid Göteborgs och Linköpings universitet.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in