Örebro upp till plats 183 på Solcellstoppen

By on 29 juli, 2022
Arkivbild

Örebro hamnar på plats 183 i Solcellstoppen och därmed klättrar kommunen 2 placeringar jämfört med förra året. Örebro har nu 139 W installerad effekt solel per invånare, en ökning med 48 procent på ett år. Det visar Svensk Solenergis rankning av samtliga kommuner.

– Solenergi är världens snabbast växande kraftslag. I Sverige skulle det gå ännu snabbare om elnätsföretag, kommuner, länsstyrelser och projektutvecklare tillsammans kunde lokalisera bra platser även för lite större anläggningar, säger Anna Werner, vd för branschföreningen Svensk Solenergi.

Under 2021 installerades det nära 27 000 nya solcellsanläggningar i Sverige, och vid årsskiftet fanns drygt 92 000 anläggningar. Av dessa finns 1209 i Örebro, varav 387 tillkom under året.

Svensk Solenergi rankar årligen Sveriges 290 kommuner utifrån installerade solceller i relation till antalet invånare. Skurup har högst installerad effekt per invånare, 1 190 W, medan rikssnittet ligger på 152 W.

– Fler solcellsanläggningar i Örebro gynnar hela Sverige. De som valt att investera i solceller minskar inte bara sina energikostnader, utan hjälper hela samhället att ställa om till förnybar elproduktion, säger Anna Werner.

Småhusägare som installerar solceller kan få tillbaka 15 procent av kostnaden för arbete och material i skattereduktion med det nya gröna avdraget.

Av installerad effekt i Örebro finns 47 procent i anläggningar under 20 kW, 53 procent i anläggningar mellan 20 kW och 1 MW, samt 0 procent i anläggningar större än 1 MW. Motsvarande siffror för landet är 50, 42 och 8 procent.

– Småhusägarnas egen solelsproduktion är viktig och visar att svenska folket tror på kraftslaget. Men klimatomställningen kräver stora insatser snabbt och där är de största anläggningarna avgörande.

Solcellstoppen baseras på statistik över nätanslutna solcellsanläggningar från Energimyndigheten.

Örebro
Örebronyheter

Källa Svensk Solenergi

You must be logged in to post a comment Login