Örebroarnas rut-avdrag fortsatte öka under 2022

By on 17 januari, 2023
Arkivbild

Örebroarna gjorde rut-avdrag för nästan 110 miljoner kronor under 2022 – en ökning med 6 procent jämfört med 2021. Hemstädning var fortsatt den vanligaste rut-tjänsten, visar Rutindikatorn från Almega Hemserviceföretagen.

Under 2022 köpte närmare 29 000 personer som bor i Örebro län tjänster som berättigar till rut-avdrag för omkring 110 miljoner kronor. Det innebär att örebroarnas användning av rut-avdrag ökade med 6 procent under 2022 – att jämföra med Västmanlands län som stod för största länsvisa ökningen av rut-avdrag, med nästan 19 procent jämfört med 2021. I Örebro län stod Ljusnarsbergs kommun för största ökningen med över 53 procent gentemot året innan.

– Hemservicebranschens tjänsteutveckling har ökat lavinartat de senaste tio åren. Men trots de positiva siffrorna för 2022 finns indikationer på att konjunkturnedgången kommer drabba branschens företag under 2023 och framåt, säger Jessica Forss Katz, näringspolitisk expert, Almega Hemserviceföretagen.

Hemstädning är fortsatt den vanligaste rut-tjänsten. Mellan januari-december 2022 betalades drygt 5,1 miljarder kronor ut i rut-avdrag för hemstädning i hela landet. Hemstädning stod för 68 procent av alla rut-avdrag i Sverige under 2022. Även i Örebro län var uppemot 64 procent av alla rut-tjänster hemstädning, motsvarande närmare 70 miljoner kronor 2022.

– Hemservicebranschen är både viktig för att stödja människor i vardagen och att stärka integrationen på arbetsmarknaden. Därför är det särskilt angeläget att branschen fortsätter att utvecklas och att kunderna fortsätter att ställa höga krav på goda arbetsvillkor och kvalitet på tjänsterna, även när vi går in i lågkonjunktur, säger Jessica Forss Katz.

Fakta om rut-avdraget:

  • “RUT” står för rengöring, underhåll och tvätt.
  • Rut-avdraget ger privatpersoner möjlighet att göra skatteavdrag för vissa sorters hushållsarbete.
  • Du får ett skatteavdrag på 50 procent av arbetskostnaden för den hushållsnära tjänsten.
  • Du som köper rut-tjänster ansöker inte om avdraget, utan Skatteverket betalar direkt till den som utför arbetet.
  • Rot- och rut-avdraget räknas ihop och är sammanlagt 75 000 kronor per person och år, varav max 50 000 kan användas till rot-avdrag.
  • Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.
  • Utföraren ska vara godkänd för F-skatt.

Ekonomi | Örebro
Örebronyheter

Källa Hemserviceföretagen
Rutindikatorn
Rutindikatorn publiceras fyra gånger per år och baseras på data från Skatteverket som analyserats av Almega Hemserviceföretagen.
Länkar:
• Här hittar du Rutindikatorn: https://www.serviceforetagen.se/rutindikatorn/ 
• Säkerställ att företaget har kollektivavtal och är auktoriserat av fack och arbetsgivare här: https://www.serviceforetagen.se/auktorisation/auktoriserade-foretag/ 
• Här kan du kontrollera om städföretaget har kollektivavtal med Almega Serviceföretagen: https://www.serviceforetagen.se/om-oss/vara-medlemmar/
*Uppgifterna baseras på Almega Hemserviceföretagens analys av Skatteverkets statistik för 2022 (januari-december 2022).

You must be logged in to post a comment Login