Örebrobaserade Inprocon lanserar koncern inom brandskydd

By on 3 november, 2020
Foto: Inprocon

Inprocon utvecklar sin verksamhet och blir nu en heltäckande leverantör av brandskydd på den svenska marknaden, detta efter de senaste uppköpen av FireTech och A-sprinkler. Uppköpen är ett steg i riktningen att erbjuda Sveriges bästa helhetslösningar inom brandskydd.

– Genom att integrera företagens olika kompetenser och kapacitet kan vi leverera en unik kundnytta. Vi blir en större aktör på marknaden och kan leverera hög kompetens inom varje instans. Att samla företagen under Inprocon bidrar till att vi kan ta hjälp och lärdom av varandra, men även att bolag får ett nytt utrymme att utvecklas och växa i. Nu satsar vi framåt för att nå vår vision att bli bäst på brandskydd, säger Kenneth Askeblad VD på Inprocon.

Inprocon är en koncern under stark expansion, under förra året tillkom företagen FireTech (brandskyddsprojektering) och A-sprinkler (släcksystem), sedan tidigare finns även Maxcon (sprinklersystem) och Winproj (teknikkonsultföretag) i koncernen. Inprocon erbjuder helhetslösningar inom brandskydd över hela landet, samtidigt som företagen i koncernen fortsätter att verka under sina egna namn och drivs lokalt. Vilket innebär att de fortfarande har en lokal prägel.

– Att vi erbjuder helhetslösningar inom brandskydd och finns representerat över hela landet är något vi värdesätter eftersom det förenklar för kunderna. Genom att dra nytta av de synergieffekter som koncernen ger, ser vi goda möjligheter att skapa ytterligare mervärde för våra kunder, säger Kenneth Askeblad.

Ambitionen för Inprocon är att fortsätta växa organiskt, utveckla kunderbjudandet och värdera möjligheten till kompletterande förvärv som möjliggör en långsiktig lönsam tillväxt.

Inprocon erbjuder helhetslösningar inom brandskydd för den svenska marknaden. De utför projektering, installation, service och utbildning samt besiktningar. Inprocon har efter uppköpen 140 medarbetare över hela landet och en årlig omsättning på 250 miljoner kronor. Bland Inprocons kunder finns Skanska, NCC, Peab, IKEA, ABB och Ahlsell.

Maxcon levererar säkra och hållbara sprinklersystem – företaget har lång erfarenhet och hög kompetens inom projektering, installation, service och underhåll.

Winproj är ett ungt teknikkonsultföretag som tack vare sina kompetenta medarbetare tagit en stark plats på marknaden. Winproj projekterar både sprinklersystem, vvs och ventilation.

FireTech är specialister på brandskyddsprojektering. Med sin höga kompetens inom riskanalys, brandfarlig vara samt tillämpning av boverkets byggregler ser de till att svenska fastigheter byggs och förvaltas på ett brandsäkert sätt.

A-sprinkler är en av Sveriges största aktörer på service av släcksystem. Med målet att tillhandahålla flexibla lösningar av god kvalité, servar och underhåller de över 400 anläggningar i Stockholm- och Uppsalaområdet.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Källa pressflash

You must be logged in to post a comment Login