Örebro Bostäder efterskänker två månadshyror till drabbade företagare i coronas spår

By on 19 mars, 2020

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) tar ansvar för allas vår gemensamma stad, Örebro. Därför togs ett beslut om att göra en snabb insats för att ge ett hopp till de företagare som idag står inför en akut svår situation och en oviss framtid.

Den senaste utvecklingen visar oroväckande tydligt att det coronavirus som löper som en farsot över världen inte bara gör människor sjuka och belastar vår sjukvård – det dränerar även ekonomin för vissa av våra lokalhyresgäster. Det vi alla upplever just nu är en unik situation där en tydlig konsekvens är de stora intäktsförluster som många företagare nu verkar gå till mötes.

ÖBO som fastighetsägare vill i detta läge inte bara stå och titta på. Det fanns en möjlighet att bidra och därför togs beslutet att ge två månadsfria hyror (april och maj) till utsatta företagare som står i en svår och oöverblickbar ekonomisk situation. Om det därmed kan hjälpa några av lokalhyresgästerna att ta sig igenom en ekonomisk kris, är det i det långa loppet gynnsamt för alla parter. Insatsen gäller för ÖBO och Västerportens lokalhyresgäster.

-Vi står inför en unik situation och den här insatsen är något vi normalt inte skulle drömma om att göra. Men, nu står vi här med en stor grupp företagare som är i en akut ekonomisk kris och om vi stöttar dem nu så har vi igen det senare, när vi slipper leta nya lokalhyresgäster, riskerar att få långvariga hyresförluster och kanske behöver anpassa våra lokaler till nya ägare. Vi tror att åtgärden i det långa loppet kommer att gynna både oss, företagarna och örebroarna, säger Ulf Rohlén, vd på ÖrebroBostäder.

ÖBO har, i samråd med branschorganisationer så som City Örebro, gjort en bedömning över vilka som främst behöver insatsen och till de kunder som anses särskilt drabbade. Det handlar till exempel om restauranger och caféer, butiker med inriktning på sällanköpsvaror, såsom kläder, blommor och liknande.

Målet är att försöka undvika ett ännu svårare ekonomiskt läge i Örebro längre fram och det syns som ett affärsmässigt och klokt beslut. Åtgärden ger samtidigt ÖBO ett handlings-utrymme att följa utvecklingen och se vilka subventioner/stödpaket som riktas från myndigheter för att stötta verksamheter i Örebro och andra orter i Sverige.

– Högst prioriterat är människors hälsa. Men ska vårt samhälle börja fungera igen efter coronas framfart, så kan vi inte blunda för vilka som påverkas mest just nu. Bland dessa finns de minsta företagen. Som företrädare för ÖBOs ägare, kommunen, ser vi stor samhällsnytta med den här insatsen, säger Kenneth Handberg, kommunstyrelsens ordförande.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Källa: ÖBO

You must be logged in to post a comment Login