ÖrebroBostäder en nationell förebild för ett fossilfritt Sverige

By on 3 februari, 2023
Bild: ÖBO

Om användningen av energi i Sverige minskar med tio procent skulle elpriserna i södra Sverige minska med 40 procent. Energieffektivisering är en kraftfull, men underprioriterad åtgärd med stor potential för hushållens ekonomi, klimatomställningen och industrins konkurrenskraft.

Det visar en ny rapport som Fossilfritt Sverige tagit fram tillsammans med 29 företag och organisationer.

Fossilfritt Sverige lämnar idag över en rapport för ”Strategi för effektiv användning av energi och effekt” till regeringen. ÖrebroBostäders arbete och erfarenheter av energibesparingar och effektiviseringar är en viktig del i strategin. Rapporten visar, vid mycket försiktiga antaganden, att den totala energianvändningen i Sverige kan minska med nästan en tiondel redan till 2030.

ÖrebroBostäders energieffektivisering – en nationell förebild

ÖrebroBostäders energiarbete har blivit en nationell förebild för hur man minskar förbrukning, producerar fossilfri el och delar energi med andra aktörer. Ett energiarbete som är möjligt på grund av strategiskt kloka beslut tidigt i klimatresan, som visat sig vara en framgångsfaktor för omställningen och som varit en av byggstenarna i framtagningen av rapporten.

– Vi är väldigt stolta över att vara med och bidra till en strategi som är en vägvisare på nationell nivå. Det visar att vårt arbetssätt fungerar på riktigt, inte bara i teorin. Vårt mål är att skala upp dessa erfarenheter och låta vårt tankesätt implementeras i stadsdelar, städer och så småningom hela landet, säger Jonas Tannerstad, chef el och automation på ÖrebroBostäder.

I SVT Rapport har Jonas Tannerstad fått berätta om ÖrebroBostäders bidrag till rapporten. Se hela inslaget i SVT Rapport, 21 minuter in i sändningen.

Visionsbild över ett uppkopplat Örebro. Målet är att inte bara koppla upp enskilda hus, utan hela kvarter och städer. Men, starten för alla är att minska sin egen energiförbrukning. Bild: ÖBO

Datadrivna beslut och AI

ÖrebroBostäder grundar energiarbetet i datadrivna beslut och insikter där AI blivit en naturlig del. Det har bland annat bidragit till en halvering av bostadsföretagets totala elenergiförbrukning sedan 2005. Till 2029 är målet att sänka elförbrukningen med 60 procent och värmeförbrukningen med 30 procent.

Fastigheter blir del av energisystemet

En central del i energiarbetet är de batterier som bidrar till att fastigheter blir viktiga delar i ett energisystem. När fastigheterna kopplas samman med varandra, och med stadens el- och värmeverk, kan de lagra och dela med sig av energi till varandra, och på så vis också hjälpa till med att kapa effekttoppar. ÖrebroBostäder har idag praktisk erfarenhet av att producera, lagra och dela elenergi i hus och kvarter. I nyproduktionsprojektet Tamarinden skalas detta arbete upp till en hel stadsdel i Örebro. Sedan är steget inte långt till att kunna energieffektivisera hela städer.

Bättre värmestyrning

AI används även för värmestyrning i ÖrebroBostäders fastigheter. Värmestyrningssystemet säkerställer att rätt temperatur levereras till bostäderna och bidrar till att hålla inomhustemperaturen på en jämnare nivå, även vid väderomslag. Det minskar både klimatutsläpp och energikostnader, samtidigt som hyresgästerna upplever en högre inomhuskomfort, utan stora temperaturskillnader.

Fossilfritt Sveriges rapport för effektiv användning av energi och effekt

Fossilfritt Sverige har tagit fram en rapport i dialog med industri, akademi och intresseorganisationer som idag överlämnats till regeringen. Rapporten visar hur en mer effektiv användning av energi och effekt bidrar till att:

  • Dämpa energipriserna.
  • Öka Sveriges självförsörjningsgrad av energi.
  • Öka takten i omställningen till ett fossilfritt välfärdsland.
  • Stärka motståndskraften inför framtida kriser.
  • Underlätta genomförandet av de 22 färdplaner som näringslivet tagit fram för att stärka industrins konkurrenskraft genom fossilfrihet.

Örebro
Örebronyheter

Källa: ÖBO

You must be logged in to post a comment Login