Örebroporten förvärvar fastigheter i Berglunda av Bröd. Engströms Entreprenadmaskiner

By on 6 oktober, 2020
Lennart Bondeson, Styrelseordförande Örebroporten Fastigheter AB, Per-Erik Engström, Delägare Bröd. Engströms Entreprenadmaskiner AB, Jeanette Berggren, VD Örebroporten Fastigheter AB

Örebroporten förvärvar fastigheterna Tankbilen 1 och Tankbilen 2 av Bröd. Engströms Entreprenadmaskiner AB. Syftet med förvärvet är att anpassa lokalerna för tekniska förvaltningens behov.

Bakgrunden till Örebroportens förvärv är två genomförda förstudier på uppdrag av Tekniska förvaltningen om deras framtida lokalisering. Nuvarande lokaler och markanläggningar på Aspholmen är tekniskt uttjänta och reinvesteringsbehovet är stort. Efter genomförandet av båda förstudierna har Tekniska förvaltningen förordat alternativet i Berglunda.

Fastighetsförvärvet genomförs som en bolagsaffär där både Tankbilen 1 och Tankbilen 2 ingår. Underliggande fastighetsvärde för båda fastigheterna är 211,6 miljoner kronor. Tankbilen 1 innefattar en restauranglokal.

– Jag är glad för att Örebroporten nu ger de bästa förutsättningarna för Tekniska förvaltningens nya lokalisering och lokaler genom förvärvet av Engströms fastigheter vid Truckstop, säger Lennart Bondeson, styrelseordförande för Örebroporten Fastigheter AB.

– Matchningen av tekniskas behov rimmade väl med förutsättningarna på Tankbilen 2. Efter tillträdet kommer vi att genomföra hyresgästanpassningar för att ställa om från nuvarande användning till Tekniska förvaltningens behov. Beträffande restauranglokalen kommer vi att påbörja uthyrningsarbetet inom kort, säger Örebroportens VD Jeanette Berggren.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Källa Örebroporten

You must be logged in to post a comment Login