Örebros miljö- och hållbarhetsmål får skjuts av mikromobiltet

Av på 4 juni, 2021

TIER Mobility lanserar elsparkcyklar i Örebro. Detta sker genom samarbete med Örebros stad och ligger helt i linje med stadens miljöplan. TIERs lösningar bidrar aktivt till Örebros mål – att bryta beroendet av fossila bränslen inom transportsektorn och öka andelen hållbara resor och transporter.

Att TIER lanserar i Örebro är ett steg i rätt riktning för alla parter. Många insatser genomförs redan i Örebro både för att anpassa staden till nya förutsättningar för att få regionen att växa och för att minska utsläppen av klimatgaser. Målet är att bidra till ett grönare, inkluderande och hållbart Örebro och att stödja staden i att nå de uppsatta globala hållbarhetsmål med agenda 2030.

”Genom vår samverkan med Örebro stad kommer elsparkcyklarna att få ett antal unika lösningar som ger än bättre prestanda. På det sättet är TIER inte bara en leverantör, utan en samarbetspartner för ett klimatsmart Örebro”, säger August Svedenstedt, regionchef på TIER.

TIER är den första klimatneutrala mikromobilitetsaktören och arbetar kontinuerligt med att hitta nya och unika lösningar som bidrar till framtidens mobilitetslösningar. Dels kommer elsparkcyklarna att ha en maxfart om sex km/h på alla gångbanor i staden. Därtill kommer TIER att tillse att inga utställningsplatser placeras i närheten av skolor och gymnasier med syftet att minimera otillåten körning under 18 år. TIER har även en ny, hållbar och fossilfri el-lastbil, för att hantera skötsel av TIERs elsparkcyklar i Örebro. El-lastbilen klarar att lasta cirka 70 utbytbara batterier, flytta cyklar som är felplacerade samt att hämta hem sådana som behöver repareras.

”Genom att allt sker med ett och samma fordon ökar effektiviteten påtagligt och samtidigt minskar naturligtvis antalet körningar. Denna lösning är ytterligare ett konkret bevis på vår kontinuerliga ambition att värna om stadsmiljön”, fortsätter August.

Ytterligare ett exempel på TIERs uttalade målsättning att bidra till hållbar samhällsutveckling och ökad mikromobilitet, är de dubbla parkeringsstöden som alla elsparkcyklarna är utrustade med. Det innebär att sannolikheten för att sparkcyklarna blåser omkull minskar drastiskt. Tillsammans med den svensktillverkade el-lastbilen gör det att Örebro får ett robust och hållbart komplement till kollektivtrafiken.

TIERs vision, att vara en naturlig samtals- och samarbetspartner till staden, har fått en mycket god start. Inte minst via stadens konkreta och ambitiösa miljöplan, där TIERs lösningar har en naturlig plats. Planen har bland annat som mål att kraftigt öka andelen hållbara och effektiva pendlingsresor i syfte att minska koldioxidutsläppen.

August Svedenstedt avslutar: ”Vi på TIER kommer att fortsätta samverka med staden, bland annat med idéer och delad data. Allt för att bidra till ett växande och utvecklande Helsingborg med fossilfri rörlighet inte minst i stadens centrala miljö. En ökad mikromobilitet, och därmed färre bilar, höjer stadens värde för dess invånare”.

TIER – Njut av det nya sättet att ta sig runt i Örebro

För att testa TIER, ladda ner appen, hitta en elsparkcykel på kartan och lås upp den genom att skanna QR-koden. För att avsluta åkturen, hitta en säker plats att parkera, dra tillbaka parkeringsstödet, öppna TIER-appen och tryck på ”End Ride”. Detta kommer endast kosta 2.99 kr per minut och ingen uppläggningsavgift till en början. TIER accepterar de flesta kreditkort samt PayPal.

Åk säkert och hållbart genom staden

TIERs e-skotrar har den längsta livslängden på marknaden och är utrustade med en rad säkerhetsfunktioner som säkerställer ett smidigt och säkert färdmedel i staden.

Lokalt | Örebro
Örebronyheter

Källa Tier
COVID-19 säkerhetsåtgärder
TIER vidtar omfattande försiktighetsåtgärder enligt WHO: s riktlinjer och lokala policyer. En detaljerad översikt över alla åtgärder som vidtas finns online:  tier.app/covid19.
Om TIER Mobility
TIER Mobility är Europas ledande leverantör av mikromobilitet, med målet att ändra mobiliteten för gott. Det sker genom att förse folket med olika typer av lätta eldrivna fordon, såsom elscootrar, elcyklar och elmopeder. De drivs genom företagets speciella energinät, så att TIER kan hjälpa städerna att minska sitt bilberoende. TIER grundades 2018 av Lawrence Leuschner, Matthias Laug och Julian Blessin, och har sitt huvudkontor i Berlin men finns för närvarande representerat i över 100 städer i 12 länder i Europa och Mellanöstern.
Fokus ligger på att tillhandahålla en säker, prisvärd och hållbar mobilitetslösning, och TIER har därför varit klimatneutralt sedan 2020.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in