Örebros tillväxttakten för fastigheter 5,56%

By on 23 oktober, 2021

Trycket på bostadsmarknaden sätter sina spår i tillväxttakten för inteckningar i fastigheter. Färska siffror från Lantmäteriet visar att det totala inteckningsbeloppet under årets tredje kvartal ökat med 5,5 procent jämfört med samma period i fjol.

Lantmäteriets statistik visar att svenska fastigheter nu är intecknade för totalt 6,2 biljoner kronor. I dessa siffror ingår inte pantsättning av bostadsrätter.

På väg mot ett rekordår?

På Lantmäteriet registreras förändringar som gäller fastigheter och inteckningar. Under hela pandemi-perioden har det varit ett högt tryck i inflödet av såväl intecknings- som lagfartsärenden.

– Vi har haft en stark efterfrågan i verksamheten de senaste 16 månaderna, genom i stort sett hela pandemin fram till dagens datum. Det kan kopplas till en stark efterfrågan på bland annat småhus, säger Dennis Lindén som är enhetschef på Lantmäteriet.

Även under september ser vi en kraftig ökning av såväl intecknings- som lagfartsärenden på nära 8 procent.

Det är mycket som tyder på att 2021 kommer bli ett nytt rekordår för volymen på den svenska fastighetsmarknaden, säger Dennis Lindén.

Amorteringsfrihet kan ha gett viss påverkan

Finansinspektionen gav bankerna möjlighet att bevilja amorteringsfrihet för samtliga nya och befintliga bolånetagare med hänvisning till coronakrisen och dess effekter på svensk ekonomi. Det var upp till bankerna att besluta om ett enskilt hushåll skulle få undantag från amortering. Efter den 31 augusti 2021 gäller kravet på amortering igen. Det har inte lett till någon avmattning i antalet ansökningar om inteckning som kommer till Lantmäteriet.

– Vi ser inte effekten av återgången till de tidigare reglerna om amorteringskrav ännu. Det är fortfarande ett högt inflöde av ansökningar om inteckningar, men det kan naturligtvis bero på en eftersläpning eftersom lagfart kan sökas inom tre månader efter genomförd fastighetsaffär, säger Dennis Lindén.

Störst ökning i fjällnära kommuner

Av det totala beloppet för inteckningar, 6,2 biljoner kronor, står Stockholm län, Västra Götaland och Skåne tillsammans för 3,6 biljoner kronor, vilket motsvarar närmare 60 % av totalbeloppet. (se tabell nedan)

– Vi ser att ökningen är störst i fjällnära kommuner som Åre, Härjedalen och samt Malung-Sälen. Även i expansiva kommuner som Skellefteå och Nynäshamn syns stora ökningar på mellan 8 och 14 procent. Det är en direkt följd av prisutvecklingen på fastigheter i dessa kommuner, säger Dennis Lindén

Även inteckningar i utländsk valuta ökar och uppgår till 14 miljarder kronor totalt. I landets södra delar är inteckningar i dansk valuta vanligare medan inteckningar i norsk valuta är vanligare i landets norra delar samt i Dalarna och Västra Götaland.

Statistik per län.

Län Ökning kvartal 3 2021, jämfört med kvartal 3 2020 (kr) Procent ökning kvartal 3 2021, jämfört med kvartal 3 2020
Blekinge 4 062 386 202 5,17%
Dalarna 7 772 431 784 5,73%
Gotland 2 183 945 714 5,14%
Gävleborg 6 574 461 010 5,35%
Halland 11 903 792 734 5,24%
Jämtland 4 674 780 925 6,28%
Jönköping 10 787 691 488 5,97%
Kalmar 7 561 953 319 5,65%
Kronoberg 4 858 603 469 4,87%
Norrbotten 4 882 589 534 4,66%
Skåne 46 167 304 822 5,59%
Stockholm 88 040 925 125 5,44%
Södermanland 11 182 043 186 6,81%
Uppsala 13 583 520 835 6,31%
Värmland 6 315 483 404 4,71%
Västerbotten 6 517 399 628 5,13%
Västernorrland 4 683 948 486 4,55%
Västmanland 6 880 095 961 4,99%
Västra Götaland 54 529 537 160 5,38%
Örebro 8 037 239 933 5,56%
Östergötland 13 561 140 794 5,25%
TOTALT 324 761 275 513 5,47%

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Lantmäteriet

You must be logged in to post a comment Login