Organisationer som samlar in gåvor tål att granskas

By on 21 februari, 2023
Bild: Giva Sverige

TV4:s program Kalla Fakta har granskat FN-organet UNHCR:s arbete i Ukraina och den svenska finansieringspartnern Sverige för UNHCR. I inslaget som sändes den 20 februari lyfts flera viktiga frågor kring insamling av gåvor, biståndsinsatser och transparens.

Stödet för Ukraina efter den ryska invasionen har varit exceptionellt i Sverige där både allmänheten och företag har mobiliserat ett enormt engagemang och givande. Hittills har de pengar som svenska folket och näringslivet bidragit med nått flera miljoner människor i Ukraina. Det ska vi vara stolta över.

– Organisationer som samlar in gåvor tål att granskas. Givare ska kunna lita på att pengarna går till ändamålet och förvaltas på bästa sätt. Det är därför Giva Sverige har en egen kvalitetsstandard som är betydligt mer omfattande än gällande lagkrav och regelverk, och dessutom granskas av oberoende revisorer, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige.

Men det behövs också granskning från utomstående aktörer. Granskande journalistik som Kalla Fakta är centralt för att genomlysa alla delar av samhället, och självklart också insamlings- och biståndsorganisationer.

I Kalla Fakta lyfts frågan om hur bilder används i kommunikations- och insamlingssyfte, användningen av bilder är i många fall en central del i organisationers kommunikation. Bilder bör alltid användas på ett respektfullt sätt och med medgivande från personer som går att identifiera.

Som en del i kvalitetssäkringen åtar sig Giva Sveriges medlemsorganisationer att följa olika riktlinjer.

Här ingår att alla ska ha regler för hur man använder bilder med respekt för de som avbildas. Människor i utsatta situationer måste behandlas med största försiktighet och omtanke. Det får absolut inte upplevas som en exploatering av redan hårt drabbade.

Även frågan om hur insamlade medel och annan finansiering inte har nått lokala organisationer i Ukraina i tillräckligt hög utsträckning lyfts i inslaget. Lokala organisationer har en unik förståelse och räckvidd. Internationella biståndsorganisationer samarbetar idag i mycket högre grad med lokala partners än tidigare. S

amtidigt måste dessa organisationer säkerställa att pengarna används på rätt sätt och bidrar till mesta möjliga nytta i den aktuella situationen.

– När mycket pengar är i omlopp finns också risker för kriminalitet, finansiering av terrorism och penningtvätt. Just därför är det extra viktigt att säkerställa att den mottagande organisationen är seriös. Olyckligtvis innebär detta också att nyetablerade och mindre initiativ ibland kan ha svårt att snabbt få det ekonomiska stöd de behöver, understryker Charlotte Rydh.

Frågan om löner för anställda vid internationella biståndsorganisationer berörs också i reportaget. När det gäller personer som är anställda inom FN-systemet, som exempelvis UNHCR:s landrepresentanter, sätts deras löner utifrån FN:s lönesystem. Medellöner för anställda i svenska insamlingsorganisationer är 36 800 kronor per månad.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Giva Sverige
Giva Sverige kvalitetssäkrar för tryggt givande
Öppenhet och trygghet är ledord för Giva Sveriges medlemsorganisationer. Genom att ge till en organisation som följer Kvalitetskoden och därmed får märkningen Tryggt givande försäkrar du dig om att den organisation du ger gåvan till förvaltar den på bästa sätt. Kvalitetskoden består av riktlinjer inom fyra områden; etik, ekonomisk redovisning, intern kontroll och styrning och effekt som organisationerna måste följa. Utöver de fyra riktlinjerna finns även vägledningar till stöd för organisationerna.

You must be logged in to post a comment Login