Organiserade Brottsligheten äventyrar arbetsmarknaden

By on 7 januari, 2020

Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, ställer sig bakom uppmaningen från företaget ID06 att svenska myndigheter ”behöver kontrollera, samarbeta och öka samverkan, för att motverka den organiserade brottslighet som svärtar ner arbetsmarknaden, vårt land och den kloka och goda tanken med ett öppet och inkluderande Europa.”

Det här är något som vi inom fordonsbranschen också upplever som ett stort problem. Den organiserade brottsligheten riskerar att slå ut de företag, i vårt fall verkstäder och andra fordonsföretag, som vill arbeta på ett lagligt sätt. Det vore på tiden att myndigheterna inser detta och vidtar nödvändiga åtgärder, säger Bo Ericsson, vd för SFVF.

I debattinlägget från ID06, som startats av Sveriges Byggindustrier och ägs av ett stort antal intresseorganisationer inom byggsektorn, tar man upp viktiga säkerhetsfrågor som gäller för alla branscher:

”I Sverige finns ett antal olika nummer för att identifiera en person eller ett företag som kommer från annat land. Det sker dock sällan någon kontroll av vare sig personer eller företag, varför det är enkelt att fuska. En vanlig regel är att en person från annat EU-land kan komma till Sverige och arbeta i 183 dagar. Skatt och sociala avgifter skall då betalas i hemlandet, men idag sker inga kontroller av att dessa inbetalningar verkligen görs i hemlandet. Regelverket säger också att om du inte betalar skatt i Sverige och arbetar här i 183 dagar, dagar som börjar räknas från det att du sätter foten på svensk mark, så skall du sen lämna landet och åka hem och får inte starta en ny arbetsperiod i annat EU-land under sex månader. I Sverige sker idag inga kontroller av att personen lämnat landet eller någon kontroll av A1-intyg (dokument som visar att personen har rätt att arbeta i annat EU-land). Dörren till fusk har lämnats vidöppen.

Om en person skall betala skatt i Sverige krävs ett samordningsnummer som tilldelas av flera olika svenska myndigheter, också det utan kontroll. För personen gäller även att, om man betalar skatt i Sverige så får man lov att vistas här i 24 månader. Men samma sak här, det sker inga kontroller och en och samma person kan ha flera samordningsnummer. Dörren till fusk har lämnats vidöppen även här.

Chefsåklagare Stefan Lundberg på ekobrottsmyndigheten har vid ett antal tillfällen gett uttryck för att problemen med oklara identiteter och fusk nu är så stora att det är ”systemhotande”, vilket måste tas på största allvar när en så kraftfull formulering kommer från en myndighetsperson. Fler och fler ifrågasätter varför regler som finns till för att motverka brottslig verksamhet, inte följs upp av berörda myndigheter. Dagens situation är inte hållbar. Vi vill påstå att myndigheterna hjälper till att underlätta fusk genom att inte utöva den kontroll och samverkan de har skyldighet att göra.

Dagens systembrister bidrar till socialt utnyttjande, ökad kriminalitet och osund konkurrens och många talande exempel på detta har presenterats i medierna den senaste tiden.

-Vi är varma anhängare av den fria rörligheten men vi vill få ett stopp på den fria rörigheten”, skriver Thor Jonsson, verksamhetsområdeschef ID06 AB, Joachim Källsholm, vd Securitas Sverige och ordförande Säkerhetsföretagen och Peter Löfgren vd ID06 AB.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Sveriges Fordonsverkstäders Förening

You must be logged in to post a comment Login