Orkla stödjer EU-projekt om minskat matsvinn

Av på 19 februari, 2020
En tredjedel av maten som produceras i världen går förlorad

Orkla har skrivit under ett Letter of Support (LoS) för det europeiska projektet SCALE 12.3 för minskat matsvinn.

En tredjedel av maten som produceras i världen går förlorad. I Sverige svarar hushållen för merparten av den mat som slängs. Det totala svenska matavfallet uppgick enligt Naturvårdsverket 2016 till 1,3 miljoner ton vilket motsvarar 97 kg per person och år.

Tillsammans med ett antal myndigheter, branschföreningar och företag anslöt sig Orkla i maj 2019 till ett ettårig projektet med syfte att arbeta fram ett förslag till hur en svensk frivillig överenskommelse för att minska matsvinn bör läggas upp. Arbetet leds av IVL Svenska Miljöinstitut och ett led i överenskommelsen är att skriva under ett Letter of Support för det europeiska projektet SCALE 12.3 för minskat matsvinn.

– Mycket av matavfallet uppstår i glappet mellan de olika leden i livsmedelskedjan. Genom frivilliga överenskommelser kan vi samla aktörer från hela kedjan, däribland Orkla, och minska matsvinnet från alla håll, säger Åsa Stenmarck, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

En övergripande målsättning för EU-projektet är att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan och att till 2030 halvera förlust av mat och matavfall. Det fyraåriga projektet bidrar till att uppnå FN:s globala mål nummer 12.3 för hållbar konsumtion och produktion. Minskat avfall och matsvinn ger automatiskt en minskad miljöpåverkan.

– Genom att minska matsvinnet kan vi både mätta fler magar och minska koldioxidutsläppen. Till 2025 ska vi inom Orkla halvera vårt eget avfall och matsvinn och bidra till att minska avfall och matsvinn i andra delar av värdekedjan, säger Cecilia Gannedahl, kommunikationsdirektör på Orkla i Sverige.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Orkla

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in