Oro över ekonomiska läget påverkar

By on 2 maj, 2023
Oro för det privatekonomiska konsumtionsutrymmet påverkar just nu nyregistreringssiffrorna av både husvagnar och husbilar. Många kunder vågar inte göra investeringar just nu.
Bild: Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund

Oro över ekonomiska läget påverkar nyregistreringen, konsumenternas oro för det privatekonomiska konsumtionsutrymmet påverkar just nu nyregistreringen av både husvagnar och husbilar.

– Rapporterna vi får från våra återförsäljare säger att det är stort intresse och många kunder tittar på våra produkter, men att många just nu avvaktar investeringar i nya fordon, säger Per Nilsson, ordförande i Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund.

– Det finns en allmän oro för ytterligare räntehöjningar, höjda energipriser, svag krona och höjda kostnader som påverkar konsumenterna, fortsätter Per Nilsson.

– Vi märker också av fortsatta leveransförseningar på husbilar då logistikkedjorna av komponenter ännu inte helt återhämtat sig efter pandemin, avslutar Per Nilsson.

Husvagnsregistreringar för april 2023

Under april månad 2023 registrerades 325 husvagnar. (Motsvarande månad året dessförinnan registrerades 569.) Hittills under 2023 betyder det 608 registrerade husvagnar mot 1 051 under samma period 2022. I procent innebär detta en minskning med 42,15 %.

Husbilsregistreringar för april 2023

April månads registreringar visar 374, medan det i april föregående år registrerades 513 husbilar. Hittills under kalenderåret 2023 har det totalt registrerats 793 husbilar, medan det under motsvarande period 2022 registrerades 1 116. I procent innebär detta en minskning med 28,94 % för år 2023.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund

You must be logged in to post a comment Login