Osäkerhet kring fackförbundens försäkringsskydd bland medlemmarna

Av på 3 mars, 2019

Nästan en av fem fackförbundsmedlemmar känner sig osäkra på vad deras medlemskap ger för försäkringsskydd, enligt en ny undersökning av försäkringsbolaget If. Ifs expert reder ut vad som gäller, och råder alla arbetstagare, speciellt icke-kollektivavtalsanslutna, att säkerställa att de har tillräckligt försäkringsskydd.

Som lönearbetande i Sverige omfattas man i regel av en rad försäkringar utöver de man väljer att teckna på egen hand. Om din arbetsgivare är kollektivansluten har du automatiskt en serie avtalsförsäkringar som kompletterar socialförsäkringen och därmed minskar inkomstbortfallet om du blir långtidssjukskriven på grund av sjukdom eller olycka, eller om du skadat dig på arbetet.

Om du dessutom är medlem i facket har du utöver det också en serie medlemsförsäkringar, varav vissa ingår i avgiften för medlemskapet medan andra kan köpas till ett ofta förmånligt pris via facket. Vilka försäkringar som ingår i just ditt medlemskap och vilka du har möjlighet att lägga till varierar, och beror av det försäkringspaket ditt fackförbund förhandlat fram för sina medlemmar.

Det är dock långt ifrån alla som vet i detalj vad fackförbundsmedlemskapet omfattar i form av försäkringsskydd. På frågan om medlemmarna kände sig skyddade av ekonomiska problem till följd av sjukdom eller skada svarade en av fem (18%) att de inte visste, enligt en ny undersökning med 1 845 fackförbundsmedlemmar som gjorts på uppdrag av If.

– Medlemsförsäkringarna kan skilja sig ganska mycket åt mellan förbunden. Hos vissa kan det till exempel ingå en inkomstförsäkring i medlemsavgiften, hos andra ingenting, och även erbjudandet för de försäkringar du kan lägga till varierar. Allt som allt kan det röra sig om värden för flera tusen kronor om året, så det är såklart viktigt att sätta sig in i vad som gäller för en själv, säger Jaan Köll, personförsäkringsexpert på If.

Kollektivavtal?
Viktigt är också att kontrollera huruvida arbetsgivaren har kollektivavtal eller – om så inte är fallet – att lämpliga försäkringar finns på plats. Ungefär var sjätte arbetsgivare i den privata sektorn saknar nämligen kollektivavtal, enligt siffror från Medlingsinstitutet – i synnerhet bland mindre bolag. Om dessa arbetsgivare inte tecknat motsvarande försäkringar på egen hand riskerar anställda att här gå en tuff ekonomisk situation till mötes, om de skulle bli borta från jobbet under en längre tid.

– Framförallt för medel- och höginkomsttagare med dyra omkostnader kan det bli en rejäl ekonomisk smäll om de här arbetsgivarna inte säkrat upp med egna försäkringslösningar för sina anställda. Redan efter sjukdag 14 går man över till Försäkringskassans sjukpenning, som max ger dig till 23-24 tusen i månaden, utvecklar Jaan Köll, och exemplifierar med att en person med en lön på 45 tusen per månad i detta scenario tappar nära halva sin lön om vederbörande tvingas vara borta under en längre tid.

På sidan Ersättningskollen kan du via ett enkelt verktyg se efter vad du skulle få om du blev borta från jobbet till följd av sjukdom eller arbetsskada, givet vissa parametrar som du själv fyller i.


Undersökning

Upplever du att du är skyddad mot ekonomiska problem, på grund av sjukdom eller skada, i och med ditt medlemskap i fackförbund?”, bland fackmedlemmar.

  • Inte skyddad alls: 10 %
  • Ganska dåligt skyddad: 27 %
  • Ganska väl skyddad: 41 %
  • Helt skyddad: 4 %
  • Vet ej: 18 %

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av försäkringsbolaget If. Under perioden 10 oktober–22 oktober 2018 har sammanlagt 3 518 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige. Av dessa var 1 845 personer fackmedlemmar.

Underlag
Facklig organisationsgrad (16–64 år, alla sektorer år 2016): 69 procent
Kollektivavtalstäckning (16–64 år, alla sektorer 2016): 90 procent
I privat sektor, 2016: 83 %
Källa, Medlingsinstitutet

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in