Oslo-Sthlm 2.55 presenterar sitt arbete

By on 28 augusti, 2018
Business Case för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm

I morgon träffar Oslo-Sthlm 2.55 representanter för den svenska och norska regeringen i Oslo. De har gemensamt avsatt tid för att diskutera och lyssna till det Business Case som bolaget arbetat fram tillsammans med ett tjugotal stora företag från hela Europa. Förslaget innebär i praktiken att restiden mellan huvudstäderna kortas till under tre timmar, att järnvägen byggs minst tio år snabbare än planerat och att det i stora delar är möjligt att finansiera järnvägen utan att nyttja skattemedel. 

Vi är glada för att både den norska och svenska regeringen finner vårt projekt så intressant att man vill ta del av och diskutera det gemensamt. Vi vill visa hur samhället tillsammans med näringslivet kan åstadkomma mer på infrastrukturområdet samtidigt som vi skulle kunna få till en bättre järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm avsevärt fortare än om det skulle byggas traditionellt och anslagsfinansieras, säger Jonas Karlsson, VD, Oslo-Sthlm 2.55.

Den svenska Infrastrukturministern, Tomas Eneroth, har tidigare aviserat att den svenska regeringen vill ta ett initiativ till samtal med Norge för att undersöka förutsättningarna för hur en gränsöverskridande järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm kan genomföras tidigare än planerat. Ministern har hänvisat till att det finns ett stort marknadsintresse för förbindelsen. Dessutom vill regeringen öppna upp möjligheten att söka EU-finansiering för det fortsatta arbetet. Något som den norska regeringen också välkomnat.

– Vi står i ett läge där både den svenska och den norska regeringen visar intresse för att förbättra förbindelsen. Projektet skapar så pass stora restidsförbättringar att det är kommersiellt och samhällsekonomiskt lönsamt. Det är dessutom nödvändigt för att ställa om till ett mer hållbart resande. I en tid då behoven av investeringar i infrastruktur är mycket större än vad statsbudgetarna klarar av så kan vi presentera en lösning som både Sverige och Norge har mycket att vinna på, fortsätter Jonas Karlsson.

Ett stort antal avsiktsförklaringar visar näringslivets engagemang
Ett stort antal avsiktsförklaringar har skrivits under som validerar antagandena i det förslag som Oslo-Sthlm 2.55 kommer att presentera när regeringarna möts i Oslo. 16 stora bolag har skrivit under avsiktsförklaringarna, däribland flera av världens största företag inom byggsektorn och andra aktörer i järnvägsbranschen. Flera andra bolag har bidragit i arbetet med att ta fram Business Caset.

– Vi har arbetat tillsammans med tågoperatörer, byggföretag och företag i den finansiella sektorn. Det vi nu presenterar är något som de bolag vi jobbar med tror på och anser vara realistiskt. Vår förhoppning är nu att den svenska och norska staten utser en samordnare för att utreda och undersöka frågan vidare tillsammans med oss, avslutar Jonas Karlsson.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login