Otillåtna bagagevågar på tre av fem flygplatser

By on 21 juni, 2017
Bara tre av fem flygplatser uppfyller de lagstadgade kraven som ställs på bagagevågar.

Tre av fem flygplatser i Stockholmsregionen och Mellansverige har bagagevågar som inte uppfyller de krav på kontroller som ställs, det visar en undersökning som myndigheten Swedac genomfört under våren.

Det är lätt hänt att bagaget väger för mycket när man packat färdigt för semesterresan. Men hur säker kan man vara på att bagagevågen på flygplatsen väger rätt?

Myndigheten Swedac har under våren besökt fem flygplatser i Storstockholm och Mellansverige för att undersöka att bagagevågarna uppfyller de krav som ställs.

Resultatet blev beklämmande. Bara två av de fem flygplatserna uppfyllde de lagstadgade kraven. På en av flygplatserna fanns brister på samtliga bagagevågar.

Orsaken till att vågarna inte är godkända är att de inte har bedömts eller kontrollerats av en oberoende aktör, vilket krävs enligt regelverket. Utan kontroller är det svårt att veta hur tillförlitliga vågarna är.

– Framförallt måste tillverkarna av de här vågarna bli bättre på att följa kraven för CE-märkning. Sen behöver företagen som driver flygplatserna se till att vågarna genomgår kontroll om plombering bryts, till exempel efter en reparation av vågen, säger Mattias Bårström, utredare på Swedac.

Swedac kommer att begära in åtgärdsplaner från de flygplatser som har slarvat med vågkontrollen. Eventuellt kan även fler flygplatser komma att få besök av Swedac.

– Om man inte följer reglerna på tre av fem flygplatser finns det uppenbarligen behov av tillsyn, säger Mattias Bårström.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login