Otillräcklig hjälp för syriska flyktingar.

Av på 14 februari, 2013

Så många som hälften av de syriska flyktingarna i Libanon får inte den sjukvård de behöver, visar en undersökning av Läkare Utan Gränser. Flyktingarna lever under mycket svåra förhållanden och den humanitära hjälpen måste utökas för att möta behoven.

Läkare Utan Gränsers rapport Misery behind the war zone visar att av de 220 000 syrier som hittills har sökt sin tillflykt till Libanon är det många som inte har tillgång till sjukvård och annan hjälp. Undersökningen visar en markant försämring av den humanitära situationen i Libanon, till stor del på grund av extrema förseningar i registreringsprocessen. Majoriteten av dem som flyr Syrien kommer till Libanon, men flyktingar i Libanon har inte rätt till formellt stöd utan registrering.

– Registrering bör inte vara en förutsättning för att få hjälp i en nödsituation, säger Bruno Jochum, generalsekreterare för Läkare Utan Gränser i Holland.

– Trots detta försvåras flyktingarnas tillgång till humanitär hjälp allvarligt av de svårigheter många av dem möter vid ankomsten till Libanon. Tillgången till hjälp måste snabbt utökas och förbättras, understryker Jochum.

Syriska flyktingar och andra fördrivna personer i Libanon har inte tillgång till fri sjukvård och lämpligt skydd och i de flesta delar av Libanon har den lokala befolkningens möjlighet att absorbera flyktingar nått sin gräns. Undersökningen slutfördes i slutet av december 2012 och involverade 2100 syriska flyktingfamiljer. Ungefär en fjärdedel av de intervjuade uppgav att de inte hade fått någon hjälp alls, medan 65 procent sade att de hade stöd som inte täckte deras familjs behov

– Vi är i en extrem situation, har vi inte tillräckligt med mat, och vi vet inte vem vi ska vända oss till för att få hjälp. Den enda mat vi får är den som våra libanesiska grannar ger oss av solidaritet. Som vuxna kan vi äta en gång om dagen, men vi kan inte begära av våra barn att göra detsamma, säger en flykting.

– Om vi ​​inte fruktade bombningarna i Homs skulle vi återvända omedelbart.

De svåra levnadsförhållandena bidrar till försämrad hälsa bland flyktingarna. Samtidigt har mer än hälften av alla intervjuade (52 procent) inte råd med behandling för kroniska sjukdomar och nästan en tredjedel har tvingats avbryta behandlingen eftersom det var för dyrt att fortsätta. Vaccinationer för barnen, receptbelagda läkemedel, mödra- och förlossningsvård, och även grundläggande hälsovård, saknas för flyktingarna.

– Det är dags för givare att verkligen åta sig att göra vad som behövs för att ta itu med de växande behoven hos flyktingbefolkningen i Libanon, och för nationella och internationella aktörer att utvärdera den hjälp de tillhandahåller, säger Jochum.

Läkare Utan Gränser uppmanar myndigheter och biståndsorgan att påskynda införandet av mottagningscentraler för nyanlända och att omedelbart ordna skydd anpassade till vinterförhållanden.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in