Otillräcklig kompensation till kollektivtrafiken

Av på 2 december, 2020
Svensk Kollektivtrafik

Trafikverket har nu fördelat den utlovade kompensationen för kollektivtrafikens biljettintäktsförluster som följd av pandemin. Kompensationen är helt otillräcklig. Regeringen måste kompensera kollektivtrafiken fullt ut för kollektivtrafikens intäktsförluster, i år och kommande år.

I våras beslutade regeringen om en tillfällig riktad kompensation om tre miljarder kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Enligt prognoser från Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Kommuner och Regioner kommer coronapandemin vid årsskiftet att ha medfört biljettintäktsförluster om uppemot 7,5 miljarder för kollektivtrafiken. Den riktade kompensationen för kollektivtrafikens samlade förluster är därför otillräcklig.

Det är som att betala för snabbnudlar, men ställa krav på oxfilé. Pengarna täcker inte ens hälften av årets förluster. Värre är att nästa års kompensation är ännu mindre, trots att de ekonomiska utmaningarna i kollektivtrafiken blir allt större. Regering och riksdag måste inse att utan full kompensation hotar nedskärningar i trafiken och uppsägningar av de hjältar som upprätthållit trafiken i krisen. Det vill vi till varje pris undvika, säger Kristoffer Tamsons, ordförande i Svensk Kollektivtrafik.

Ersättningen som nu fördelas baseras på minskningen av biljettintäkterna i respektive region från mars fram till midsommar 2020 jämfört med 2019. Trots att pandemin och statliga restriktioner haft effekter på kollektivtrafikens intäkter även efter midsommar har ingen ny kompensation tillkommit enligt verksamheternas prognoser för helåret 2020.

Regeringen har aviserat att ytterligare en kompensation kommer att tillkomma nästa år. Detta i form av 2 miljarder kronor och till en samlad kollektivtrafik som prognosticeras förlora lika mycket nästa år som man gjort i år om pandemin fortsätter, motsvarande 7,5 miljarder kronor.

Vi gör vårt yttersta för att förhindra trängsel och minska smittspridningen. Det innebär att vi kör för fullt för att Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska kunna följas. Detta trots ett stort minskat resande och därtill minskade biljettintäkter. Kollektivtrafiken måste få sin fulla ersättning om vi ska ha en fullgod trafik när restriktionerna hävs, säger Ulrika Frick (MP), första vice ordförande för Svensk Kollektivtrafik.

– Våra medlemmar och personalen inom kollektivtrafiken har gjort en storartad insats med att upprätthålla vår viktiga samhällsfunktion under den här svåra perioden. Nu gäller det att vi har resurserna att fortsätta hålla i och hålla ut tills resenärerna kan återgå till kollektivtrafiken som vanligt igen, säger Tommy Levinsson (S), andre vice ordförande för Svensk Kollektivtrafik.

Fakta:

Regional kollektivtrafikmyndighet Biljettintäktstapp, RKM:s helårsprognos jmf m budget
Blekingetrafiken 45,1 mnkr
Dalatrafik: 43,9 mnkr
Gotland (RKM) 7 mnkr
Gävleborg (X-trafik) 120,8 mnkr
Hallandstrafiken 186 mnkr
Länstrafiken Jämtland 20 mnkr
Jönköpings länstrafik 100,5 mnkr
Kalmars länstrafik 100 mnkr
Länstrafiken Kronoberg 102 mnkr
Skånetrafiken 1152 mnkr
SL 3561 mnkr
Sörmlandstrafiken 66,3 mnkr
UL 335,8 mnkr
Värmlandstrafik/Karlstad buss 58 mnkr
Länstrafiken Västerbotten 68,8 mnkr
Din Tur (Västernorrland) 38,2 mnkr
VL 56 mnkr
Västtrafik 1096 mnkr
Länstrafiken Örebro 82 mnkr
Östgötatrafiken 140 mnkr
Norrbotten 35 mnkr
Totalt: 7416 mnkr
Total statlig kompensation: 3000 mnkr
   
   
Diff. -4416 mnkr

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Svensk Kollektivtrafik

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in