Ovaccinerade borde inte arbeta i LSS-verksamhet

Av på 29 september, 2021
Christina Heilborn, förbundssekreterare Riksförbundet FUB

FUB ställer sig bakom Statens medicinsk-etiska råds (Smer) uttalande om att anställda som arbetar med att ge omsorg och service till äldre och personer med funktionsnedsättningar har en moralisk skyldighet att vaccinera sig mot covid-19.

Flera internationella forskningsstudier visar att vuxna med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning har en ökad risk för att bli allvarligt sjuka och att avlida i covid-19.

– Det är helt orimligt att personalens individuella val, att vaccinera sig eller inte, ska väga tyngre än rätten för personer med intellektuell funktionsnedsättning att slippa bli allvarligt sjuka i covid-19, säger Christina Heilborn, FUB:s förbundssekreterare.

Folkhälsomyndigheten har nyligen gått ut med en uppmaning till arbetsgivare (2021-09-15) om att öka ansträngningarna för att personal som arbetar nära riskgrupper ska vara vaccinerad mot covid-19. Det är bra, men FUB vill gå ett steg längre när det gäller personal inom LSS-verksamhet:

– Kräv vaccination vid nyanställning och omplacera personal som vägrar att vaccinera sig, säger Christina Heilborn. – Liv och hälsa för personer med intellektuell funktionsnedsättning måste gå före personalens vaccinovilja. Chefer inom LSS-verksamhet kan inte bara förhålla sig till arbetsrätten utan de måste också värna rätten till goda levnadsvillkor för personer med LSS-insatser.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa FUB

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in