Oväntat få drönarkort i hela landet

Av på 10 februari, 2021
Arkivbild

Hittills har 8 539 drönarkort utfärdats i Sverige. Antalet drönare och drönarpiloter är betydligt fler enligt Transportstyrelsens beräkningar. Det innebär att många ännu inte gått igenom prov och erhållit kortet för att de ska kunna fortsätta flyga som tidigare. De nya reglerna som kräver drönarkort infördes för drygt en månad sedan.

Den 1 januari började nya regler för drönarflygning att gälla inom hela EU. Nu måste den som flyger drönare ha ett drönarkort. Den som vill ta ett drönarkort måste också få godkänt på ett prov. Men nu visar det sig att något färre drönarflygare än förväntat har tagit kortet under den första månaden av det nya regelverket. I hela landet har hittills 8539 drönarkort utfärdats.

– Det har varit en ganska mjuk start när det gäller antal personer som har tagit drönarkort eller operatörer som har registrerat sig. Troligen beror det på väder och säsong. Många väntar till varmare dagar för att flyga, säger Rémi Vesvre, ledningsstrateg på Transportstyrelsen.

Varje person som flyger med drönare behöver ett drönarkort. Att få drönarkort är utfärdade, innebär att få drönarpiloter har genomgått de nödvändiga proven. De prov som drönarpiloter ska gå igenom är inte omfattande. Det är grundläggande kunskap om drönarflygningens regler som behövs. Kostnaden för den enskilde individen är några hundra kronor. Trots det är det få som har genomfört genom proven och skaffat kortet.

Majoriteten, närmare 50 procent räknat på hela landet, av de som tagit drönarkort och registrerat sig som operatör är i åldern 40–59 år.

– Det indikerar att det i första hand är de professionella drönarpiloterna, de som använder drönare i sitt yrke, som har tagit drönarkortet och registrerat sig. Hobbyflygarna återfinns framförallt i de yngre åldersgrupperna och de flyger i huvudsak i lite varmare väder. Vi tror att vi kommer se en ökning i den målgruppen framåt våren, säger Rémi Vesvre.

De nya reglerna, som gäller i hela EU, har tagits fram med anledning av en förväntad ökning av drönare i luftrummet. Det tar ca 5–10 min att registrera sig som operatör och 30–40 minuter att genomföra provet för drönarkort. Registrering kostar 50 kr per år och drönarkortet kostar 130 kr.

– Vi är precis i början av en accelererande ökning av drönaranvändandet. Att ta drönarkortet och registrera sig som drönaranvändare tar inte lång tid eftersom hela processen är digital. Sverige och Transportstyrelsen har haft stort fokus på att erbjuda smidiga digitala lösningar så att så många som möjligt ska kunna ta drönarkortet, säger Rémi Vesvre.

Precis som tidigare finns tre grundregler som alltid gäller vid drönarflygning: Man inte får flyga utom synhåll, inte flyga högre än 120 meter (utom i visa fall) och inte flyga på ett sätt som kan vara farligt för andra.

De största förändringarna i de nya reglerna:

  • Fjärrpiloter i den öppna kategorin måste genomgå utbildning och prov. Ett godkänt prov resulterar i ett drönarkort som gör det tillåtet att flyga med drönare. Drönarkortet gäller i 5 år. Provet tar ca 40 minuter att genomföra och vid godkänt resultat tilldelas man drönarkortet direkt.
  • För drönare upp till 25 kg krävs inga särskilda tillstånd från Transportstyrelsen utöver drönarkort och registrering så länge man följder de tre grundreglerna vid drönarflygning: flyga inom synhåll, max 120 meter över marken och på ett sätt som inte utgör en fara för andra. Dessa drönare omfattas av den öppna kategorin. Däremot kan tillstånd från andra krävas, som från Lantmäteriet för spridningstillstånd av bild och film eller från närmsta flygplats för flygning inom kontrollzon.
  • Om man vill flyga utom synhåll, högre än 120 meter och i närheten av människor utan deras tillåtelse eller över folksamling måste tillstånd sökas hos Transportstyrelsen. Det har också gällt innan. Detta gäller även drönare över 25 kg. Högre riskflygning och tyngre drönare omfattas av ytterligare krav. Tillståndskrävande flygningar delas in i den specifika eller certifierade kategorin, beroende på risk för utomstående. Sådana flygningar kräver andra typer av bevis än drönarkort, beroende på kategori.
  • Registrering av drönaroperatörer för nästan alla drönare, ett s.k. operatörs-ID. En drönare ska kunna identifieras på avstånd med operatörs-ID. Det ska gå att fastställa drönarens geografiska position, höjd, hastighet och flygväg. Identifiering sker med hjälp av märkning. Nya drönare ska programmeras med operatörs-ID

…………….

Län Antal drönarkort totalt
Blekinge län 92
Dalarnas län 298
Gotlands län 37
Gävleborgs län 239
Hallands län 195
Jämtlands län 150
Jönköpings län 226
Kalmar län 239
Kronobergs län 183
Norrbottens län 283
Skåne län 1074
Stockholms län 1729
Södermanlands län 281
Uppsala län 284
Värmlands län 255
Västerbottens län 272
Västernorrlands län 201
Västmanlands län 243
Västra Götalands län 1593
Örebro län 252
Östergötlands län 413
Total: 8539

Regionalt
Örebronyheter

Källa Transportstyrelsen
Läs mer om reglerna, registrera dig som operatör och ta drönarkortet på www.transportstyrelsen.se/dronare

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in