Över 15 000 kvinnor och tjejer sökte stöd på Roks jourer under 2012.

Av på 4 maj, 2013

Roks kvinno- och tjejjourer fortsätter ge stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld. Över 15 000 kvinnor och tjejer sökte stöd hos någon av Roks medlemsjourer ifjol, och nästan 2 000 kvinnor och barn bodde på någon av Roks kvinnojourer.

– Jag är lika stolt varje år när jag ser svart på vitt vilket aktivt och livsviktigt arbete våra medlemsjourer bedriver. Trots deras ständiga oro för verksamhetens framtid sätter de alltid de stödsökandes behov främst och ser till att de får det stöd de behöver, säger Roks ordförande Angela Beausang.

Många jourer vittnar om högre krav från kommunerna, utan att det ekonomiska stödet för verksamheten ökar i samma takt. Kvinnojourer berättar att de upplever ett högre tryck på det skyddade boendet, samtidigt som deras verksamhetsbidrag kan har varit oförändrat under flera års tid. Det speglas också i statistiken, där stödförfrågningarna från myndigheter har ökat.

– Det bekymrar mig att kvinnojourerna, trots alla stora ord från politikerna om hur viktig jourrörelsen är, så ser man inte till att de får långsiktiga och tillräckliga medel. Vi får larm från både kvinno- och tjejjourer som får säga upp anställda eller till och med lägga ned, för de får inte medel till den ordinarie verksamheten, säger Angela Beausang.

Liksom ifjol kan vi också konstatera att det är väldigt fullt på kvinnojourernas skyddade boenden. Över 1 000 kvinnor och 900 barn bodde på någon av kvinnojourerna under 2012, och samtidigt tvingades jourerna säga nej till över 1 500 kvinnor.

– Det är ett problem att kvinnor och barn inte kommer vidare från jourerna, och det beror ju på bostadssituationen. Även här krävs ansvarstagande från politikerna. Dessutom finns ju en lag som ger möjlighet att flytta på den våldsamma mannen i stället för på kvinnan och barnen, men som används alldeles för sällan, säger Angela Beausang.

Se tabell med statistik

statistik-från-roks

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in