Över 5 000 träd kan planteras tack vare panten som skänktes

By on 21 mars, 2023
Eseri Gaalya Mayuge från Uganda har fått stöd från Vi-skogen att odla med metoden agroforestry. ”Det har förändrat mitt liv”, säger hon.
Fotograf: Joseph Lubega Mukaawa.

Över 5 000 träd kan planteras tack vare panten som skänktes i Örebro län under 2022, biståndsorganisationen Vi-skogen har i år arbetat 40 år i östra Afrika med hållbart jordbruk och att lyfta människor ur fattigdom.

Sedan 2004 har de också samlat in pant som skänkts av svenskarna tack vare samarbete med Coop via Biståndsknappen på pantautomaterna. 2022 skänktes 139 792 kronor av panten i Örebro län, för vilket Vi-skogen kunde plantera 5 589 träd.

Sedan starten på pantsamarbetet har 5,8 miljoner träd planterats tack vare svenskarnas skänkta pant.

– Under 40 år har vi genom de träd vi planterat lyckats stoppa ökenspridning och hjälpt massor av människor till ett bättre liv. Samtidigt ser vi hur klimatförändringar nu påverkar de bönder vi arbetar med. För kommande generationers skull behöver vi plantera ännu fler träd, säger Wangu Mutua på Vi-skogens regionkontor i Kenya.

Den som pantar burkar eller flaskor i Coops butiker har ofta möjligheten att trycka på Biståndsknappen och skänka pantpengarna till Vi-skogen. 2022 skänktes pant till ett värde av över 6,5 miljoner kronor i Coopbutikerna. I Örebro län skänktes 139 792 kronor.

Pengarna används till Vi-skogens projekt i östra Afrika, särskilt trädplantering. För den skänkta panten i Sverige kunde över 260 000 nya träd planteras. Panten från Örebro län räckte till långt över 5 000 nya träd.

– I den tid vi befinner oss blir det arbete som vi på Vi-skogen utför allt viktigare. Vår metod agroforestry, där träd planteras i jordbruket, har stora fördelar för både klimat och den biologiska mångfalden. Att skänka sin pant till Vi-skogen är en enkel handling som gör väldigt stor skillnad, säger Charlotta Szczepanowski, arbetande styrelseordförande Vi-skogen.

Agroforestry kan på samma gång bidra till att minska klimateffekten, förbättra den biologiska mångfalden och ge möjlighet till mer mat och större inkomstmöjligheter för småskaliga odlare. De träd som odlas kan också ge foder åt djur inom lantbruket och skugga åt mindre växter. Dessutom skyddar de mot jorderosion och fixerar kväve.

Vi-skogens samarbete kring pantautomaterna i Coopbutikerna inleddes 2004. Till dags dato har hela 119 miljoner kronor samlats in i skänkt pant, för vilket över 5,8 miljoner träd har kunnat planteras.

– Möjligheten att skänka sin pant till Vi-skogens viktiga arbete i östra Afrika i Coops pantautomater har varit en stor succé alltsedan starten. Vi är glada och stolta över alla kunder som är med och ger stöd till trädplantering för att hantera klimatkrisen och lyfta människor ur fattigdom, säger Mattis Bergquist, hållbarhetschef Coop.

Statistiken för 2022 visar att det var Noraborna som skänkte mest i Örebro län – runt 4,34 kronor av varje pantad 100-lapp. Detta var även en av de högsta nivåerna i riket. På riksnivå var det annars Coopkunderna i Lidingö stad som skänkte allra mest av sina pantpengar – motsvarande 4,65 kronor av varje pantad 100-lapp.

På butiksnivå var det i Örebro län kunderna vid Coop Konsum Nora som skänkte mest – cirka 4,30 kronor per 100-lapp. På riksnivå var det liksom fjolåret återigen Coop Reimersholmes kunder i Stockholm som skänkte allra mest, med 15 kronor av varje pantad 100-lapp under 2022.

Örebro län hamnade på fjärdeplats bland landets län, med i genomsnitt 1,67 kronor donerade per pantad 100-lapp. I rankningen mellan länen toppar liksom förra året Stockholms län, där man skänkte 3,01 kronor av varje pantad 100-lapp i Coopbutikerna under 2022. I genomsnitt skänktes I Sverige 1,77 kronor av varje pantad 100-lapp.

Fakta Biståndsknappen och Vi-skogen:

Biståndsknappen introducerades 2004 och finns nu i 730 Coopbutiker över hela landet. För 25 pantade kronor kan en bonde i östra Afrika plantera ett nytt träd.

Sedan starten har kunderna som trycker på Biståndsknappen skänkt 119,1 miljoner kronor. Det motsvarar över 5,8 miljoner träd i Kenya, Tanzania och Uganda där Vi-skogen arbetar.

Topplistor över bästa kommun/butik i Örebro län 2022, följt av procent av varje pantad hundralapp som skänks till Vi-skogen via Biståndsknappen (siffrorna inom parentes visar kommunens/butikens placering 2021).

Bästa kommun i Örebro län:

  • Nora – 4,34 procent (1)
  • Örebro – 1,70 procent (2)
  • Askersund – 1,47 procent (5)

Bästa butik i Örebro län:

  • Coop Konsum Nora – 4,3 procent (1)
  • Coop Extra Österplan, Örebro – 2,7 procent (2)
  • Coop Askersund – 2,5 procent (5)

Insamlade pengar via Biståndsknappen i Coops butiker:

2022: 6,5 miljoner
2021: 7,0 miljoner
2020: 6,9 miljoner
2019: 6,4 miljoner
2018: 6,6 miljoner
2017: 6,0 miljoner
2016: 6,1 miljoner
2015: 6,7 miljoner
2014: 8,1 miljoner
2013: 8,0 miljoner
2012: 7,9 miljoner
2011: 7,7 miljoner
2010: 7,3 miljoner
2009: 6,5 miljoner
2008: 6,0 miljoner
2007: 5,5 miljoner
2006: 4,5 miljoner
2005: 4,9 miljoner
2004: 0,5 miljoner

Örebro/Örebro län/Världen
Örebronyheter

Källa: Vi-skogen

You must be logged in to post a comment Login