Över 500 underskrifter i öppet brev om Lindesbergs biograf

Av på 29 oktober, 2018

Över 500 underskrifter i öppet brev om Lindesbergs biograf: ”Behåll och utveckla dagens organisation istället”!

Idag fick Tillväxtutskottet ett öppet brev om biografverksamheten i Lindesberg som undertecknats av 518 personer som vill att utskottet ska ompröva sitt beslut att låta en entreprenör ta över Folkets Hus Bio. ”Vi vill istället att ni väljer alternativet att fortsätta verksamheten på nuvarande sätt i kulturenhetens regi med erforderliga förstärkningar av både organisation och ekonomi”.


Till Tillväxtutskottet, Lindesbergs kommun, Stentäppsgatan 5, 711 35 Lindesberg

Ledamöter

 • Irja Gustavsson (S) ordförande
 • Jonas Kleber (C) vice ordförande
 • Jonas Bernström (S)
 • Dan Walterson (S)
 • Pär-Ove Lindqvist (M)
 • Jan Hansson (M)
 • Vakant (SD)

Ersättare

 • Daniel Andersson (S)
 • Kristine Andersson (S)
 • Linda Svahn (S)
 • Jenny Larsson (C)
 • Ingrid Åberg (KD)
 • Inger Griberg (MP)
 • Mats Seijboldt (SD)

Vi som undertecknat detta öppna brev anser att Tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun på sitt nästa möte (6 november 2018) ska ompröva sitt beslut att låta en extern entreprenör ta över biografverksamhet i Lindesberg (Folkets Hus Bio).

Vi vill istället att ni väljer alternativet att fortsätta verksamheten på nuvarande sätt i kulturenhetens regi med erforderliga förstärkningar av både organisation och ekonomi.

Fördelarna överväger klart nackdelarna i detta alternativ jämfört med det alternativ som Tillväxtutskottet väljer för att ”långsiktigt trygga biografverksamheten i Lindesberg”.

Erfarenheter från mindre orter visar tydligt att det är mycket svårt att få ekonomisk lönsamhet på filmverksamhet. Så är fallet även i Lindesberg varför det behövs ett kommunalt stöd till verksamheten även fortsättningsvis.

Att lägga ut biografverksamheten på en entreprenör redan från 1 januari 2019 (enligt Irja Gustavsson i NA 21 oktober 2018) väcker dessutom flera frågor: Hur är det möjligt att genomföra en offentlig utlysning så snabbt? Vad händer om ingen entreprenör är intresserad? Vad händer om en entreprenör tar över och lägger ned verksamheten efter en tid?

Frågan om hur biografverksamheten ska drivas i framtiden är inte bara en fråga för Tillväxtutskottet – det är en fråga för kommunfullmäktige att ta ställning till, då det är ett viktig kulturpolitiskt ställningstagande att försäkra sig om biografens överlevnad.

I kommunens egen utredning om biografverksamheten konstateras just att en fortsättning enligt dagens modell innebär att: ”Om politiken vill betona det kulturpolitiska uppdraget att arbeta med film ur ett kvalitativt och brett perspektiv är denna driftsform enklast.”

Just det ovan konstaterade och det engagemang som finns bland ideellt arbetande filmintresserade är tunga argument för att behålla och utveckla den organisation som finns idag: Lindesberg behöver en biografverksamhet för att vara en attraktiv stad att bo i och att flytta till.

Lindesberg 29 oktober 2018


Undertecknat av 518 personer:

Karin Smed-Gerdin (Lindesberg) Lars-Åke Smed (Lindesberg)
Anna-Lena Karlsson (Lindesberg) Sven Carlsson (Lindesberg)
Stefan Jansson (Lindesberg)
Kajsa Karlsson (Guldsmedshyttan) Johnny Karlsson (Guldsmedshyttan) Sami Hatari (Lindesberg)
Mats Ericsson (Lindesberg)
Monica Lehn Domnick (Lindesberg) Hans Andersson (Lindesberg)
Gunilla Dovsten (Lindesberg)
Mats Herminge (Lindesberg)
Kerstin Hammarbäck (Lindesberg) Anders Hammarbäck (Lindesberg) Eva Magnusson (Lindesberg)
Marita Blixt (Lindesberg)
Thomas Lundkvist (Spannarboda) Birgit Westmar (Spannarboda) Marieann Kaliff Almquist (Lindesberg) Per Olof Almquist (Lindesberg) Helena Falknäs (Lindesberg)
Rainer Hickisch (Lindesberg)
Astrid Lemoine (Lindesberg)
Ove Lemoine (Lindesberg)
Ingemar Engstrand (Lindesberg)
Ewa Candell (Lindesberg)
Curt Candell (Lindesberg)
Olle Karlsson (Karlstad)
Susann Detlofsson (Lindesberg)
Inger Ekmark-Unosson (Lindesberg) Ewa Gillman (Lindesberg)
Gunnar Gillman (Lindesberg) Lillemor Hagström (Lindesberg) Marianne Degerman (Lindesberg)
Per Östberg (Lindesberg)
Margareta Westergren (Lindesberg) Bertil Westergren (Lindesberg) Lisbeth Axelsson (Lindesberg) Margareta Palmgren (Lindesberg) Elisabeth Elg (Lindesberg)
Svante Kling (Lindesberg)
Lisa Smed (Tyresö)
Henrik Eriksson (Tyresö)
Elisabet Nilsson (Guldsmedshyttan) Ove Magnusson (Guldsmedshyttan) Henrik Andrén (Lindesberg)
Ingrid Andrén (Lindesberg)
Gunilla Åkerlind (Lindesberg)
Per Ivar Åkerlind (Lindesberg)
Ing-Marie Lignell (Lindesberg)
Jan Lignell (Lindesberg)
Per Zetterlund (Lindesberg)
Lotta Smed (Lindesberg)
Lowe Smed (Göteborg)
Henrik Falknäs (Lindesberg)
Anna Ekberg (Lindesberg)
Inga-Stina Klang-Eriksson (Lindesberg) Bernt Eriksson (Lindesberg)
Åsa Falk (Lindesberg)
Roland Hellsing (Lindesberg)
Birgitta Alvarsson (Lindesberg)
Leif-Göran Alvarsson (Lindesberg) Lotta Fahlén (Vedevåg)
Inger Fromell (Lindesberg)
Leif Löthman (Guldsmedshyttan)
Ulla Örn (Lindesberg)
Kerstin Wirén (Lindesberg)
Malin Marklund (Lindesberg)
Lena Aronsson (Lindesberg)
Klas Friman (Gusselhyttan)
Eva Persson (Löa)
Mats Lagerman (Ramsberg)
Gittan Liljedahl (Lindesberg)
Tord Sundström (Lindesberg)
Karin Blomqvist (Guldsmedshyttan) Jesper Hansson (Lindesberg)
Kenthy Richardson (Lindesberg)
Maj-Lis Richardson (Lindesberg) Ingrid Nordmark (Lindesberg)
Eivor Stefansson (Lindesberg)
Magnus Wetterholm (Nora)
Tina Engebretsen (Rya)
Carina Östrand (Lindesberg)
Jeanette Rapp (Nora)
Eddy Arthursson (Lindesberg) Florence Forsberg (Lindesberg) Margareta Rydholm (Guldsmedshyttan) Kjell Guldbrand (Lindesberg) Madeleine Lindqvist (Ingelshyttan Storå) Martin Möller (Ingelshyttan Storå) Anders Brännström (Bohus-Malmön) Ann-Sofie Asklund Erbenius (Linköping) Kristina Eriksson (Nora)
Karin Nordström (Storå)
Ulla Fagrell (Fanthyttan Storå)
Linda Gustavsson (Lindesberg) Lisbeth Fasth (Lindesberg)
Linda Fintling (Grönbo)
Inger Hagström (Fornaboda Lindesberg) Rita Sund (Lindesberg)
Margaret Lennartsdotter (Lindesberg) Joakim Lindkvist (Lindesberg)
Mats Stenmarck (Lindesberg)
Cecilia Vickman (Göteborg)
Anette Ericsson (Lindesberg)
Kristina Jilke (Ramsberg)
Peter Jilke (Ramsberg)
Lars Andersson (Lindesberg)
Pia Svensson Sigge (Guldsmedshyttan) Elisabeth Fraser (Lindesberg)
Tommy Fraser (Lindesberg)
Inger Fernkvist (Lindesberg)
Gunilla Jonsson Ermedahl (Lindesberg) Elisabeth Falk (Lindesberg)
Fredrik Krook (Lindesberg)
Anita Krook(Lindesberg)
Grethel Sjöberg (Lindesberg)
Ing-Marie Thybeck (Lindesberg)
Jan Sivert (Lindesberg)
Britt Norbäck-Sivert (Lindesberg) Margareta Davidson (Lindesberg)
Christina Axelsson Ståby (Lindesberg) Bosse Axelsson (Lindesberg)
Sten B Norén (Lindesberg)
Reidar Johansson (Lindesberg)
Jörgen Domnick (Lindesberg)
Jan Magnusson (Guldsmedshyttan)
Ursula Stenqvist (Allmänningbo)
Reino Stenqvist (Allmänningbo)
Rita Sund (Lindesberg)
Carl-Henrik Ling (Lindesberg)
Mia Andersson (??)
Mimmi Lagerman (Ramsberg)
Margareta Holtti (Lindesberg)
Per-Olof Holtti (Lindesberg)
Ingrid Schöldström (Frövi)
Göran Schöldström (Frövi)
Curt Lindmark (Lindesberg)
Birgitta Wiklund (Fanthyttan)
Leif Pettersson (Fanthyttan)
Daniel Wiklund (Fanthyttan)
Karin Wiklund (Lindesberg)
Jeanette Lindmark (Lindesberg)
Johan Nilsson (Lindesberg)
Annika Hickisch (Lindesberg)
Alexander Hjelm (Lindesberg)
Eva-Lena Nordström Gustavsson (Lindesberg) Hanna Fyrpihl (Gusselby)
Patrik Fyrpihl (Gusselby)
Sylvia Lundevall (Lindesberg)
Björn Lundevall (Lindesberg)
Britt Söderkvist (Lindesberg)
Marie Wallberg (Lindesberg)
Ann-Christin Bertilsson (Lindesberg)
Leif Ekmark (Lindesberg)
Bror Bertilsson (Lindesberg)
Teres Jansson (Lindesberg)
Peter Jäderberg (Lindesberg)
Hans Finckh (Lindesberg)
Michelle Eriksson (Storå)
AnnSofie Mannfolk (Lindesberg)
Helena Morling Karlsson (Lindesberg) Susann Stenborg (Lindesberg)
Mats Stenborg (Lindesberg)
Pernilla Eriksson (Lindesberg)
Ingegerd Jonsson (Torphyttan Lindesberg) Maria Nordberg (Lindesberg)
Åke Lovén (Lindesberg)
Kerstin Lovén (Lindesberg)
Sebastian Hjelm (Lindesberg)
Anna-Lena Lindström (Guldsmedshyttan) Elenor Persson (Lindesberg)
Inger Nordlander (Lindesberg)
Ove Nordlander (Lindesberg)
Birgitta Vidfelt (??)
Kent Lekeborn (Lindesberg)
Marianne Riissanen (Lindesberg)
Tord Inglann (Storå)
Anette Inglann (Storå)
Jens Finckh (Lindesberg)
Malin Emilsson (Lindesberg)
Anita Edstam (Lindesberg)
Anders Edstam (Lindesberg)
Jörgen Asserholt (Fornaboda Lindesberg) Maja Asserholt (Fornaboda Lindesberg) Anette Hedling (Lindesberg)
Birgitta Streith (Lindesberg)
Stefan Gryth (Lindesberg)
Amir Popash (Örebro)
Ann-Britt Fantenberg (Ramsberg)
Bo Cederstrand (??)
Malin Hall (Lindesberg)
Lars Eriksson (Björkhyttan Lindesberg) Marie-Louice Eriksson (Björkhyttan Lindesberg)
Inga Dalebäck (Storå) Anneli Löfgren (Löa) Anki Englund (Täby) Kent Englund (Täby)
Carin Stolt (Lindesberg)
Elin Härder (Lindesberg)
Johan Härder (Lindesberg)
Ulrica Lind (Stråssa)
Malin Björling (Lindesberg)
Gabriella Kaati (Lindesberg)
Malin Andersson (Lindesberg)
Morgan Lilja (Lindesberg)
Elise Lilja (Lindesberg)
Charlie Lilja (Lindesberg)
Stefan Lundgren (Lindesberg)
Ann-Katrin Rydberg (Lindesberg) Elisabet Järlstam (Lindesberg)
Eva Fromell (Lindesberg)
Ulrika Svensson (Lindesberg)
Eva Boström (Lindesberg)
Lotta Persdotter Andersson (Lindesberg) Amanda Lindberg (Lindesberg)
Sara-Greta Andersson (Lindesberg)
Rolf Andersson (Lindesberg)
Eva-Lena Andersson (Lindesberg) Susanne Lindström (Storå)
Ninni Badh Grändås (Salaboda Lindesberg) Ingalill Eriksson (Ramsberg)
Magnus Olsson (Storå)
Micael Persson (Grönbo Lindesberg) Margareta Myhr (Lindesberg)
Göte Alexandersson (Gusselby)
Eva Lena Claesson (Lindesberg)
Mikaela Haglund (Gusselby)
Ally G Andersson (Lindesberg)
Johan Johansson (Lindesberg)
Berit Nygren (Lindesberg)
Monika Lazarevic (Lindesberg)
Eva-Lisa Larsson (Lindesberg)
Tommi Hynynen (Lindesberg)
Sara Larsson (Lindesberg)
Fredrik Larsson (Lindesberg)
Mona Qvist Stenbeck (Lindesberg) Kenneth Holgersson (Lindesberg)
Harriet Sahlin Hellsing (Lindesberg)
Eva Karlsson (Lindesberg)
Christer Karlsson (Lindesberg)
Anita Larsson (Grönbo Lindesberg)
Gun-Britt Svensson (Lindesberg)
Karolina Wiborg (Lindesberg)
Kerstin Sjöström (Lindesberg)
Astrid Berg Ardesjö (Lindesberg)
Inger Wigh (Lindesberg)
Thomas Wiborg (Lindesberg)
Carolin Wiborg (Lindesberg)
Lion Wiborg (Lindesberg)
Pia Källman (Lindesberg)
Anna Fröyseth (Lindesberg/Nora)
Marianne Porath (Lindesberg)
Karl Porath ( Lindesberg)
Lina Gill Vidfelt (Lindesberg)
Ann Björk (Lindesberg)
Jeanette Fagrell (??)
Engla Fröyseth (Lindesberg)
Barbara Holmes-Berge (Lindesberg)
Marie Ekström (Lindesberg)
Christina Arkebo (Lindesberg)
Lotta Eriksson (Lindesberg)
Peter Eriksson (Lindesberg)
Kristina Nyström (Lindesberg)
Hanna Hedblad (Lindesberg)
Johanna Melin (Storå)
Daniela Allström (Lindesberg)
Elisabeth Strandberg (Lindesberg)
Peter Larsson (Smedjebacken)
Kerstin Wall (Lindesberg)
Agneta Nilsdotter (Lindesberg)
Stina Norling (Lindesberg)
Jeanette Eriksson (Vedevåg)
Caroline Lukic (Vedevåg)
Srecko Lukic (Vedevåg)
Catrine Persson (Lindesberg)
Izabell Blomqvist Karlsson (Stockholm/ Lindesberg)
Kent Fröyseth (Lindesberg)
Mathilda Eriksson (Vaxholm – uppvuxen i Storå) Ingalill Lennartsdotter (Lindesberg)
Johanna Sandberg (Lindesberg)
Theodor Kling (Lindesberg)
K-G Jonsson (Torphyttan Lindesberg)
Håkan Ceder (Lindesberg)
Mikael Andersson (Lindesberg)
Marie Lindquist (Lindesberg)
Sivert Juneholm (Lindesberg)
Leif Rosengren (??)
Mattias Björkman (Örebro)
Jennie Lundberg (Ramsberg)
Malena Andersson (Lindesberg)
Maria Böe (??)
Linda Fromell + 3 barn (Gusselby)
Sofia Carlsson (Lindesberg)
Axel Thybeck (Lindesberg)
Lovisa Thybeck (Lindesberg)
Patrik Thybeck (Lindesberg)
Janne Bosson (Lindesberg)
Catharina Magnusson-Bosson (Lindesberg) Indra Samuelsson (Lindesberg)
Jimmy Gustavsson (Lindesberg)
Wilde Wester (Lindesberg)
Therese Larsson (Lindesberg)
Teodor Ek (Lindesberg)
Elin Sandström (Garphyttan)
Jenny Ljungkvist (Lindesberg)
Karin Waldén Egholt (Ingarö)
Pelle Söderkvist (Lindesberg)
Ann-Christin Wassberg (Västerås/Dala-Floda) Monika Englund (Lindesberg)
Rebecca Axelsson (Lindesberg)
Marianne Arvidsson (Lindesberg)
Malva Fröyseth (Lindesberg)
Carolina Carlsson (Örebro)
Jonas Unosson (Örebro)
Anneli Karlsson (Lindesberg)
Sandra Alt (Lindesberg)
Holger Rosén (Lindesberg)
Gunnel Götberg (??)
Karin Jansson (Lindesberg)
Ilona Lindholm (Lindesberg)
Ove Norlin (Guldsmedshyttan)
Marina Eriksson (Storå)
Bjarne Lind (Lindesberg)
Lars Eriksson (Lindesberg)
Elisabeth Lind (Lindesberg)
Mickaela Klingvall (Lindesberg)
Shelagh Green (Ramsberg)
Anette Eriksson (Lindesberg)
Lasse Eriksson (Lindesberg)
Irene Nilsson (Frövi)
Ingrid Erelöf (Lindesberg)
Marie Brix Schou (Lindesberg)
Mogens Schou (Lindesberg)
Carina Larsson (Guldsmedshyttan)
Viveka Sternberg (Lindesberg)
Caroline Peterson (Lindesberg)
Kajsa Johansson (Storå)
Sara Björk (Lindesberg)
Molly Björk (Lindesberg)
Maria Levin (Ramsberg)
Torsten Sandberg (Lindesberg)
Birgitta Karlsson (Nora)
Stig Wall (Lindesberg)
Marcus Wall (Lindesberg)
Astrid Lindén (sommarboende i Lindesberg) Eva Zetterlund (Lindesberg)
Eva Fägerås (Lindesberg)
Lena Berglind (Nora)
Claes Berglind (Nora)
Carl Arne Westman (Lindesberg)
Märit Westman (Lindesberg)
Mona Westerberg (Lindesberg)
Ingalill Senneryd (Lindesberg)
Bertil Senneryd (Lindesberg)
Jennie Borg (Lindesberg)
Susan Jäderberg (Lindesberg)
Hans Lindkvist (Lindesberg)
Agnetha Lindkvist (Lindesberg)
Zacarias Jilke (Lindesberg)
Sven Nyberg (Lindesberg)
Ann Persson (Lindesberg)
Johan Persson (Nora)
Mona Carlsson (Lindesberg)
Lars-Ivan Carlsson (Lindesberg)
Gudrun Eriksson (Lindesberg)
Marie Eriksson (Malmö)
Sofia Åberg (Öskevik)
Christina Lekeborn (Lindesberg)
Helena Persson (Järle Nora)
Mia Glaad (Lindesberg)
Bengt-Erik Karlsson (??)
Madeleine Karlsson (Lindesberg) Camilla, John, Tara & Liam C (Lindesberg) Daniel Persson (Lindesberg)
Ebba Nordlund-Forsbäck (Lidingö)
Lena Eriksson (Storå)
Johanna Nyberg (Lindesberg)
Mikaela Hansson (Lindesberg)
Ingvor Blomqvist (Lindesberg)
Sven Blomqvist (Lindesberg)
Barbro Larsson (Lindesberg)
Maud Hägg (Lindesberg)
Britt Luth (Lindesberg)
Britt-Marie Eriksson (Lindesberg)
Lars Andersson (Lindesberg)
Margareta Andersson (Lindesberg) Louise Börjesson (Lindesberg)
Alina Pöchhacker (Lindesberg)
Emelie Luth (Lindesberg)
Camilla Asplund (Lindesberg)
Karl-Åke Grönlund (Lindesberg)
Raija Glatz (Lindesberg)
Wera Lindkvist (Lindesberg)
Stella Ermolaeva (Nora)
Jannis Sideris (Lindesberg)
Ann-Charlotte Engstrand (Lindesberg) Göran Hagerberg (Lindesberg)
Lars-Gunnar Qvist (Lindesberg)
Anna Persson (Lindesberg)
Staffan Persson (Lindesberg)
Moa Persson (Lindesberg)
Emma Persson (Lindesberg)
Albin Persson (Lindesberg)
Ulf Sjögren (Lindesberg)
Tommy Eriksson (Älvsjö)
Birgitta Sternberg (Lindesberg) Staffan Sternberg (Lindesberg) Gabriel Sternberg (Stockholm)
Sandra Ödegaard Sternberg (Stockholm) Rebecka Johnston (Budapest, Ungern) Åsa Eriksson (Frövi)
Sanna Sälle (Göteborg)
Ann-Christine Boström (Lindesberg) Helena Blixt (Frövi)
Elsa Forsbäck (Lidingö)
Tilde Forsbäck (Lindesberg)
Mikael Funck (Lindesberg)
Johan Lekeborn (Örebro)
Semko Abdullah (Stockholm)
Mia Andersson (??)
Jeanette Andersson (Lindesberg)
Åsa Nerelius (Lindesberg)
Janne Andersson (Lindesberg)
Hampus Andersson (Lindesberg)
Eva-Lena Andersson (Lindesberg)
Maria Hellsten (Lindesberg)
Benny Wallberg (Lindesberg)
Birgitta Berg (Storå)
Annika Walden (Lindesberg)
Jan Myhlback (Lindesberg)
Solveig Walden (Lindesberg)
Eva Resare (Lindesberg)
Anki Karlsson (Lindesberg)
Lotta Lagerman (Örebro)
Harriet Ahlgren (Lindesberg)
Stina Mannfolk (Lindesberg)
Wilma Mannfolk (Lindesberg)
Per Andersson (Lindesberg)
Johannes Skoglund (Gusselby)
Ulrica Jansson (Lindesberg)
Anna-Lena Lundgren (Älvsjö)
Eva Karlkvist (Lindesberg
Jenny Andersson (Spannarboda)
Sven Eriksson (Lindesberg)
Stefan Peterson (Lindesberg)
Gunilla Borensjö (Guldsmedshyttan) Maria Gotthard Frimodig (Löa)
Maria Engdahl (Lindesberg)
Lars Vinkel (Lindesberg)
Carola Nalin (Sundsvall fd Lindebo) Viveca Eriksson (Vedevåg)
Göte Alexandersson (Gusselby)
Birgit Westerberg (Lindesberg)
Lars-Gösta Westerberg (Lindesberg) Anders Berg (Storå)
Anette Nilsson (Lindesberg)
Gunilla Jonsson Wennerberg (Stockholm) Boo Wennerberg (Stockholm)
Eva-Christina Peterson (Lindesberg)
Bo Peterson (Lindesberg)
Jan Erik Karlsson (Lindesberg)
Joacim Karlsson (Lindesberg)
Alexander Karlsson (Lindesberg)
Jennifer Klingvall (Nacka)
Christina Lundh (Lindesberg)
Christer Carlsson (Lindesberg)
Bo Persson (Lindesberg)
Monica Carlsson (Lindesberg)
Ingrid Grönborg (??)
Jaana Bertilsson (Lindesberg)
Jörgen Bertilsson (Lindesberg)
Clas Järlstam (Lindesberg)
Britt Marie Andersson (Lindesberg)
Björn Thärnström (Stråssa/Sollentuna) Patrik Hansen Johansson (Guldsmedshyttan) Margita Damström (Lindesberg)
Sten Anderson (Lindesberg)
Lena Jansson (Örebro)
Hilkka Paavonen (Siggebohyttan) Walter Paavonen (Siggebohyttan) Eva Karlsson (Lindesberg)
Katarina Furst (Lindesberg)
Lotta Fahlén (Vedevåg)
Arne Johnsson (Lindesberg)
Sara Peterson (Rönninge)
Birgitte Thellefsen (Lindesberg) Ann-Britt Lindgren (Lindesberg) Rickard Nyberg (Lindesberg) Kerstin Sjöström (Lindesberg)
Lina Kelly Smed (Göteborg)
Peter Kelly (Göteborg)
Lena Selander (Lindesberg)
Elin Olsson (Lindesberg)
Anders Persson (Lindesberg)
Arvid Persson (Lindesberg)
Hugo Persson (Lindesberg)
Irena Jönsson (Lindesberg)
Marita Haraldson (Fellingsbro) Karin Karlsson (Vedevåg)
Marianne Håkansson (Lindesberg) Lennart Jansson (Gusselby)
Ylva Angelstam (Lindesberg)
Kjell Gustafsson (Lindesberg) Christina Gustafsson (Lindesberg) Leila Persson (Storå)
Robert Andersen (Fagersta)
Anders Forsbäck (Lindesberg) Andreas Ström (Lindesberg/Stockholm Eva Gunnarsson (Lindesberg)
Anna Engström (Lindesberg) Monica Gustafssohn (Lindesberg) Göran Olofsson (Örebro)
Leif Karlsson (Vedevåg)
Pär Bäckman (Mårdshyttan)
Malin Ringström (Lindesberg)
Inger Lindén Johnsson (Lindesberg)

Länet | Lindesberg
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in