Överskott på 3 miljarder kronor för staten.

Av på 19 mars, 2013

Idag levererar Ekonomistyrningsverket statens konsoliderade bokslut för 2012 till regeringen. Resultaträkningen visar ett överskott på drygt 3 miljarder kronor för staten. De totala kostnaderna för staten uppgick till 1121 miljarder kronor. För statens verksamhet uppgår kostnaderna till 242 miljarder kronor, en ökning med 8 miljarder kronor jämfört med 2011.

Förutom kostnaderna för statens egen verksamhet har staten bland annat också kostnader för transfereringar, till exempel barnbidrag, sjukförsäkring och pensioner. Under 2012 betalade staten ut 857 miljarder kronor i transfereringar, en ökning med 20 miljarder kronor jämfört med 2011.

Ökade kostnader för pensioner

Att kostnaderna för transfereringar har ökat beror framför allt på pensionerna. Kostnaderna för ålderspensioner vid sidan av statens budget ökade med 16 miljarder kronor. Det finns flera anledningar till ökningen: det blir fler ålderspensionärer, de som tillkommer har högre intjänad pension och pensionerna har höjts med 3,5 procent.

Administrationskostnaderna för inkomstpensionen var 2,4 miljarder kronor under 2012. Jämfört med statens budget är det 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat.

Lägre inkomster från aktieutdelning än beräknat

Skatterna utgjorde 89 procent av statens intäkter för 2012 och var 974 miljarder kronor. Jämfört med 2011 är det en minskning med 28 miljarder kronor. Aktieutdelning från hel- eller delägda statliga företag är en annan inkomst för staten. För 2012 uppgick aktieutdelningen till 21,7 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor lägre än beräknat i budgeten. Samtidigt ökade resultatet från statens andelar i företag med 7,3 miljarder kronor. Flera av de statligt hel- eller delägda företagen har med andra ord förbättrat sina resultat jämfört med 2011.

Statsskulden fortsätter minska

Balansräkningen visar att den konsoliderade statsskulden har minskat med 24 miljarder kronor och uppgick vid slutet av 2012 till 1 052 miljarder kronor. Nettokostnaderna för statsskulden minskade med 15 miljarder till 20 miljarder kronor 2012. Orsaken är bland annat att kronan varit stark under året.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in