Översyn av åtgärder mot korruption

By on 13 juli, 2022
Foto: Institutet Mot Muto

En ny statlig utredning är tillsatt för att utreda åtgärder för att motverka korruption och otillåten påverkan. Utredningen syftar till att försäkra att tillräckliga åtgärder vidtas för att samhället ska kunna förebygga och motverka problematiken på såväl lång som kort sikt.

Regeringen har tillsatt en ny statlig utredning för att utreda åtgärder mot korruption och otillåten påverkan. I ett pressmeddelande skriver regeringen att arbetet mot korruption och otillåten påverkan är av största vikt för att skydda demokratin och dess principer. Bland dessa principer nämns vikten av likabehandling, rättssäkerhet och effektivitet. I sammanhanget lyfts även antikorruptionsarbetets betydelse för att hindra tystnadskulturer och uppkomsten av parallella samhällsstrukturer. Korrekt användning av offentliga medel och att verksamheter drivs på rätt sätt nämns som grundläggande förutsättningar för att bibehålla allmänhetens förtroende och upprätthålla välfärdssystemet.

Särskilt fokus på offentliga verksamheter

Översynen ska omfatta offentliga verksamheter, såsom statlig, regional och kommunal verksamhet. Det framgår vidare att näringslivet omfattas samt att ett utredaren ska ha ett särskilt fokus på verksamheter som är offentligt finansierade. Utredningen kommer att innehålla en kunskapssammanställning, riskanalyser och förslag till förebyggande åtgärder på området.

– Korruption är ett hot mot varje fungerande demokratiska samhälle och urholkar förtroendet till den offentliga såväl som privata sektorn. IMM:s rättsfallsamling Mutbrottsdomar i Sverige 2021 visar att 83 % av mutbrotten skedde i relationen privat-offentlig. Verksamheter som är finansierade via offentliga medel behöver särskilt värna om allmänhetens förtroende. Den senaste tiden har även röster inom den offentliga sektorn höjts om otillåten påverkan och det är därför mycket välkommet att utredningen tar sikte på arbetet mot korruption samt otillåten påverkan, säger IMM:s generalsekreterare Hayaat Ibrahim.

Redovisning av de slutsatser utredaren kommer fram till är satt senast den 5 januari 2024.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Institutet Mot Mutor

You must be logged in to post a comment Login