Pandemieffekt bromsar hälsoexporten

By on 30 juni, 2022

Under 2021 uppgick den svenska hälsoexporten till 100 miljarder kronor, vilket är en minskning med 15 miljarder jämfört med föregående år. Det visar stiftelsen Swecares Hälsoexportbarometer, som bygger på statistik från SCB och en enkät bland medlemsföretagen. En trolig förklaring till minskningen är eftersläpande effekter av pandemin.

Minskningen under 2021 bröt en uppåtgående trend de senaste tio åren. Ändå står produkter kopplade till hälsa och sjukvård för 6,2 procent av den samlade varuexporten, vilket är mer än exempelvis järn- och stålprodukter.

Siffrorna bygger på SCB:s exportstatistik för 2021 och avser främst läkemedel. I statistiken ingår inte medicintekniska produkter samt tjänster kopplade till hälso- och sjukvård, vilket innebär att hälsoexporten i verkligheten är ännu större.

– Minskningen handlar troligen om att många länder byggde upp ett lager av läkemedel under pandemins första år. Det kan ha lett till att efterfrågan sjönk under 2021. Samtidigt har pandemin lett till att mycket annan vård har minskat eller skjutits på framtiden, säger Maria Helling, vd för Swecare.

Trots minskningen rapporterar mer än hälften av företagen i årets Hälsoexportbarometer att deras exportorderingång har ökat under de senaste tolv månaderna. Nu efterlyser Swecare åtgärder från regeringen för att stärka exporten ytterligare.

– Det finns en outnyttjad potential att ytterligare öka den svenska hälsoexporten. Det saknas bland annat modeller för hur offentliga aktörer ytterligare kan sprida sina kunskaper internationellt. Mödravård, antibiotikaresistens och AI-lösningar inom cancerdiagnostik är bara några exempel på områden där många länder efterfrågar de svenska kunskaperna, säger Maria Helling.

Så gjordes enkäten

Hälsoexportbarometern baseras på en enkät till Swecares medlemsföretag. Årets enkät genomfördes i april och besvarades av 66 av Swecares 114 medlemsföretag.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Swecare

You must be logged in to post a comment Login