Pandemin sätter sin prägel på bibliotekens framtida verksamhet

By on 23 november, 2021
Arkivbild

Region Örebro läns biblioteksplan har reviderats för att säkerställa att den är aktuell samt att den matchar de behov och önskemål som kommit fram i spåren av pandemin.

Precis som övriga regioner i Sverige har Region Örebro län en plan för sin verksamhet på biblioteksområdet. Den nu gällande planen löper ut först år 2023 men då samhället är föränderligt har vissa uppdateringar varit nödvändiga för att länets invånare även fortsättningsvis ska kunna erbjudas bästa möjliga service.

– Biblioteken är en grundpelare för både kulturen och folkbildningen. Folkbiblioteken är genom sin spridning i alla kommuner tillgängliga för det stora flertalet invånare. Biblioteken är av stor betydelse för demokratin genom att de ger allmänheten kostnadsfri åtkomst till det fria ordet, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden och ledamot i regionstyrelsen.

De uppdateringar som gjorts i planen är i många fall kopplade till det utvecklingsarbete som har genomförts, och också ska genomföras, inom biblioteksverksamheten och läsfrämjandet efter pandemin. Bland annat säger planen numera att nya metoder för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter inom biblioteksområdet ska utforskas med ett särskilt fokus på demokrati, läs- och litteraturfrämjande, digitalisering och relevans.

– Region Örebro län har till uppgift att stödja biblioteken i länet med bland annat kompetensutveckling. Därför är den nya regionala biblioteksplanen mycket viktig, säger Torbjörn Ahlin.

Kultur | Örebro län
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login