Parkeringsavgift införs på kommunala parkeringar

By on 13 juni, 2017
Här inför kommunen parkeringsavgift under 2017 och 2018.

För att bidra till en bra trafiksituation och en god miljö inför vi under 2017 och 2018 parkeringsavgift på kommunala parkeringar i centrala områden i Örebro, den 1 augusti avgiftsbeläggs parkeringar på Norr.

Örebro är en bra plats att leva och bo på, och vi blir allt fler. Det ställer krav på oss att använda utrymmet i centrum på ett effektivt och hållbart sätt. För att bidra till en bra trafiksituation och en god miljö inför vi under 2017 och 2018 parkeringsavgift på kommunala parkeringar i centrala områden i Örebro.

Den 1 augusti avgiftsbeläggs parkeringar på Norr, avgiften blir 5 kr/timme.

Parkeringsavgift kommer även att införas på Öster hösten 2017 och på Väster och Söder under 2018.

Örebro kommun arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden. Att införa parkeringsavgift, samtidigt som vi förenklar andra färdsätt, är ett sätt att motivera fler att välja andra färdsätt än bilen.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login