Parlamentet tar bort ännu ett hinder för EU:s återhämtningsplan

Av på 26 mars, 2021
Arkivbild.

På torsdagen godkände ledamöterna tre lagar om det nya systemet för EU:s egna medel och gav grönt ljus för reformen av systemet och införandet av nya intäktskällor för EU:s budget.

  • Parlamentet snabbar på reformen av EU:s intäkter så att EU:s återhämtningspaket på 750 miljarder euro kan börja användas
  • Nya intäktskällor ger mer pengar till EU-budgeten, t.ex. genom en plastavgift, och bidrar till att återbetala skulderna som återhämtningsfonden orsakar
  • EU-länderna måste ratificera det avgörande beslutet om egna medel så fort som möjligt

På torsdagen antog ledamöterna en genomförandeförordning och två operativa bestämmelser om vilka metoder som ska användas för att samla in och tillhandahålla specifika egna medel, som samtidigt är intäktskällor för EU-budgeten. De tre lagarna samverkar med det avgörande beslutet om egna medel, som godkändes av parlamentet i september och av rådet i december förra året. Ratificeringen av beslutet är i full gång ute i medlemsländerna, och 13 av de 27 EU-länderna hade den 18 mars redan gjort det (här kan du följa ratificeringen).

I de godkända förordningarna finns bestämmelser om hur EU:s intäkter ska beräknas och förenklas, hur kassaflödena ska hanteras och om rätten till övervakning och inspektion. Bestämmelserna behövs för att EU-budgetens reformerade intäktssida ska fungera smidigt även i fortsättningen.

Så fort medlemsländerna har ratificerat beslutet om egna medel kommer paketet som antogs i dag att börja gälla retroaktivt från och med den första januari i år. Då införs den nya plastavgiften, som blir den första av flera olika intäktsflöden som ska inrättas fram till 2026. Det är beslutet om egna medel som gör det möjligt för EU att låna upp 750 miljarder euro för återhämtningsplanen Next Generation EU.

Citat från medföredragandena
José Manuel Fernandes (EPP, Portugal): ”Än en gång har Europaparlamentet visat var skåpet ska stå. Genom att godkänna det här paketet ser vi till att EU:s egna intäkter bidrar till att inrätta återhämtningsplanen Next Generation EU så fort som beslutet om egna medel har ratificerats ute i EU-länderna. Dagens omröstning är en påminnelse om att vi måste handla snabbt och beslutsamt för att återhämtningen ska komma på plats.”

Valérie Hayer (Renew Europe, Frankrike): ”Parlamentet agerar återigen snabbt för att göra återhämtningen till verklighet. Nu uppmanar vi medlemsländerna att ratificera återhämtningsplanen så fort som möjligt. Vi har inte råd med några fördröjningar. Dessutom innebär återbetalningsavtalet från december att EU-kommissionen måste lägga fram förslag på en digital EU-avgift i juni i år, oavsett vad som händer i OECD.”

Röstresultat
Förordningen om beräkning av egna medel baserade på plastförpackningsavfall

540 röster för, 109 röster emot och 38 nedlagda röster.

Genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel

560 röster för, 48 röster emot och 82 nedlagda röster.

Uppbörd av egna medel som härrör från mervärdeskatt

552 röster för, 69 röster emot och 67 nedlagda röster.

Bakgrund
Under förhandlingarna om EU:s långtidsbudget för 2021–2027 (”den fleråriga budgetramen”) uppnådde ledamöterna en bindande färdplan om nya intäktskällor för EU. De tre stegen i färdplanen för egna medel är följande:

  • Steg 1 (2021): ett plastbidrag som infördes i januari 2021, nya lagförslag om en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna, en digital avgift och utsläppshandelssystemet ska lämnas in senast i juni.
  • Steg 2 (2022 och 2023): rådet har fram till den första juli 2022 på sig att diskutera dessa nya intäkter för att de ska hinna införas senast den första januari 2023.
  • Steg 3 (2024–2026): senast i juni 2024 ska kommissionen lägga fram förslag på ytterligare egna intäkter, något som kan komma att omfatta en skatt på finansiella transaktioner och ett finansiellt bidrag från företagssektorn eller en ny gemensam bolagsskattebas. Rådet har fram till den första juli 2025 på sig att diskutera dessa nya EU-intäkter för att de ska hinna införas senast den första januari 2026.

Ekonomi | Världen
Örebronyheter

Källa: Europaparlamentet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in