Patientsäkerheten hotas om inte medicinsk forskning prioriteras

By on 27 maj, 2018

Den kliniska medicinska forskningen är en grundbult i en välfungerande och framgångsrik hälso- och sjukvård. Genom forskning och utveckling kan patienter dra nytta av nya effektiva metoder för diagnostik och behandling.

Sverige har en framgångsrik historia med många goda exempel på hur klinisk forskning lett fram till nya behandlingsmetoder och nya läkemedel som förbättrat hälso- och sjukvården. Förutsättningarna inom den patientnära kliniska forskningen i Sverige har dock försämrats de senaste decennierna. Ett exempel är den nedåtgående trenden när det gäller kliniska prövningar av läkemedel.

– Dagens sjukvårdsorganisation prioriterar produktion och kostnadseffektivitet framför forskning, säger Stefan Lindgren ordförande i Svenska Läkaresällskapet samt professor i medicin och överläkare, Skånes universitetssjukhus. Detta måste vändas om svensk klinisk forskning ska bli internationellt framstående igen och kunna utveckla nya effektiva behandlingsmetoder.

Svenska Läkaresällskapet anser att läkares förutsättningar att ägna sig åt medicinsk forskning måste stärkas. Meritvärdet av forskarutbildning måste öka och fler tydliga karriärvägar för forskande läkare behöver utvecklas.

– Vill man ha forskning av hög kvalitet krävs det en forskningskompetens i ledningsstrukturerna, säger Mats Ulfendahl, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk forskning samt forskningsdirektör i Region Östergötland. Vi har en skyldighet gentemot våra patienter att se till att vi har en medicinsk utveckling, att vi har rätt metoder och rätt teknik och då behövs det läkare som forskar.

I ett nytt idéprogram för förbättrad hälsa och sjukvård lyfter Svenska Läkaresällskapet sex områden som är avgörande för hälso- och sjukvårdens utveckling. Den medicinska forskningen är ett av dessa.

– Fler forskande läkare behövs för att forskningen ska få en relevant förankring i sjukvården, resultaten implementeras och komma patienterna till del, avslutar Mats Ulfendahl.

Det är hög tid att Sveriges läkare tar plats i debatten och att vårdens makthavare börjar lyssna mer på läkarprofessionen och mindre på dyra konsulter. Ta del av Svenska Läkaresällskapets idéprogram för svensk hälso- och sjukvård. Besök vår kampanjsajt sls.se/lakarhjalp och ta del av filmer med våra talespersoner och våra viktigaste argument och ståndpunkter – avgörande för utvecklingen av hälso- och sjukvården. I film 2 #Medicinsk forskning möter vi Mats Ulfendahl som lyfter vikten av medicinsk forskning. 

Hälsa | Politik
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login