Pauligs och Rädda Barnen fortsätter projekt för barns rättigheter i Indien

By on 2 juli, 2021

Under de senaste tre åren har Paulig och Rädda Barnen tillsammans arbetat för att förbättra barns rättigheter i 30 byar i Indien. Det framgångsrika projektet har lett till att över 1 200 barn har skrivits in i skolan. Fortsätta åtgärder är dock av yttersta vikt, inte minst efter Covid-19-pandemin, som har drabbat Indien mycket hårt. På Paulig är man därför stolta över att meddela att projektet förlängs.

Indien är världens största kryddproducerande land och en viktig leverantör av kryddor och örter till Pauligs Santa Maria-sortiment. Samtidigt är Indien ett land hårt drabbat av fattigdom, inte minst på landsbygden.

– Utbildning ger barn positiva barndomsupplevelser som att skratta, lära, leka, äta och växa – fria från våld och övergrepp. Det ger barn möjligheter till en bra framtid och bidrar till att utrota fattigdomen, säger Helena Thybell, VD för Rädda Barnen Sverige.

Mot denna bakgrund beslutade Paulig att gengälda det land som ger oss världens finaste svartpeppar. År 2017 startades, i samarbete med Rädda Barnen, ett projekt för att minska barns sårbarhet genom att få fler barn inskrivna i skolan.

Projektet har omfattat en rad åtgärder, såsom kvalitetsförbättring av studiematerial, utbildning av 117 lärare i pedagogik och barns rättigheter, kompetensutveckling hos föräldrar och andra intressenter i lokalsamhällen och byar samt förstärkning av samhällsbaserade strukturer. Dessutom har Jayanti, en av Pauligs kryddleverantörer, tillhandahållit generösa utbildningsprogram för tekniskt stöd till jordbrukare i syfte att uppnå mer hållbara jordbruksmetoder och ökad avkastning, vilket ger dem möjlighet att öka hushållens inkomster.

 

Sammantaget har åtgärderna bidragit till att 1 274 barn har skrivit in sig i skolan. De flesta av dessa är barn som inte tidigare fått någon utbildning eller hoppat av skolan vid en mycket tidig ålder.

– Jag hade nöjet att besöka en av de 30 utvalda byarna i Indien precis innan utbrottet av Covid-19 och fick själv bevittna resultatet av det hängivna arbete som Rädda Barnen har utfört i området. Det var en fantastisk upplevelse och en underbar känsla att veta att även om Paulig är en liten spelare jämfört med många företag, så kan vi göra verklig skillnad, säger Rolf Ladau, VD på Paulig.

Projektet fortsätter med fokus på trygghet och fortsatt utbildning under pandemin

Covid-19-pandemin har fått allvarliga konsekvenser i Indien med höga dödstal, stängning av skolor och begränsad rörlighet.

– Det här är första gången i historien som de flesta skolor runt om i världen är stängda och miljontals barn saknar sina vänner och läromiljöer. Minst 10–16 miljoner barn riskerar att aldrig återvända till skolan, vilket skulle vara förödande, säger Helena Thybell.

I vetskap om att pandemin skulle kunna äventyra de framsteg som hittills har gjorts i det Paulig-finansierade projekt, beslutade Paulig och Rädda Barnen att förlänga projektet i de 30 byarna.

– När vi nu förlänger projektet kommer vi fokusera på att barnen i dessa byar förblir trygga och fortsätter sin utbildning även under pandemin. Vi är fast beslutna att tillhandahålla alla verktyg vi kan för att barnen ska kunna fortsätta på den redan inslagna vägen – mot en bättre framtid, säger Rolf Ladau.

Fortsättningen på projektet, som till att börja med omfattar 14 månader, innebär en investering på 150 000 euro.

– Utbildning är den enda rättighet som kan säkerställa tillgång till alla andra rättigheter för våra barn. Det snabba och viktiga stödet från Paulig Group kommer att hjälpa oss att säkerställa att barn inte bara lär sig, utan också överlever och utvecklas under denna utmanande period. Vi tackar Paulig Group för deras fortsatta stöd till våra insatser, som för oss närmare vårt mål att skydda en miljon barn och deras familjer, säger Sudarshan Suchi, VD för Rädda Barnen Indien.

En modell för framtiden

I framtiden vill Paulig och Rädda Barnen dra nytta av erfarenheterna och lärdomarna från det pågående projektet och utöka hjälpen till andra regioner.

– Vår ambition är att denna projektmodell ska kunna användas i andra byar, regioner och länder. För att detta ska bli verklighet är fortsatt samarbete och involvering av fler företag, leverantörer och samhällsaktörer avgörande. Tillsammans kan vi göra skillnad, säger Rolf Ladau.

Världen
Örebronyheter

Källa: Rädda Barnen

You must be logged in to post a comment Login